Forsiden

Historisk arkiv

Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Norske fiskere utnytter kvotene ved Grønland godt, og jeg er fornøyd med at Norge og Grønland har blitt enige om en kvotebytteavtale for 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Avtalen mellom Norge og Grønland signeres av den norske forhandlingslederen, Kristoffer Krohg Bjørklund.
Avtalen signeres av den norske forhandlingslederen, Kristoffer Krohg Bjørklund. Foto: Kirsti Brodtkorb

På grunn av korona-pandemien var det ikke mulig å gjennomføre vanlige forhandlinger i år. Begge parter ble derfor tidlig enige om å videreføre kvotene for alle bestandene på same nivå som inneværende år. Norge og Grønland er også enige om å videreføre det gode forskingssamarbeidet.

Grønland sin kvote i Barentshavet i 2021 er satt til 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 450 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 250 tonn bifangst av andre arter.

Den norske torskekvoten er på 1 350 tonn og kveitekvoten på 30 tonn.

Blåkveitekvoten på Vest-Grønland videreføres på 900 tonn, bunnelevende uer videreføres på 1 000 tonn og skolestkvoten ved Øst-Grønland videreføres på 100 tonn. Blåkveitekvoten på Aust-Grønland er på 275 tonn. I tillegg har norske fartøy en bifangstkvote på 150 tonn andre arter.

Forskingssamarbeidet mellom Norge og Grønland videreføres, særlig for blåkveite, torsk, uer og makrell.

Protokoll Norge Grønland 2021.pdf