Historisk arkiv

Staten og Aker enige om avvikling av Aker Kværner Holding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Staten og Aker ASA er enige om å avvikle Aker Kværner Holding AS, der staten eier 30 prosent og Aker 70 prosent. Nærings- og fiskeridepartementet vil legge frem et forslag om dette for Stortinget høsten 2020.

Etter en avvikling blir staten direkte eier i Aker Solutions og Kværner (som ligger an til å fusjonere), Akastor ASA og eventuelle nye utskilte selskaper fra Aker Solutions, som ble presentert på Akers kvartalspresentasjon.

- Vi er blitt enige om å avvikle Aker Kværner Holding. Det har vært en god dialog om dette, og begge parter ser det som mest hensiktsmessig å heller bli direkte eiere i de selskapene vi til nå har eid sammen gjennom Aker Kværner Holding, sier næringsminister Iselin Nybø.

Aker Kværner Holding eier i dag omtrent 40 prosent av aksjene i henholdsvis Aker Solutions, Kværner og Akastor. Statens indirekte eierskap i de tre underliggende selskapene er ca. 12 prosent. Staten vil nå som direkte eier få et eierskap i alle selskapene på ca. 12 prosent.

Det er også enighet mellom staten og Aker at staten i en overgangsperiode får videreført enkelte av rettighetene i dagens aksjonæravtale mellom staten og Aker om eiersamarbeidet i Aker Kværner Holding. Blant annet har Aker forpliktet seg til ikke å foreslå eller stemme for at disse selskapenes hovedkontorer flyttes ut av Norge de neste 2,5 årene med mindre staten godkjenner det (frem til 31.12.2022).

En avvikling av Aker Kværner Holding vil kreve Stortingets samtykke, og Nærings- og fiskeridepartementet vil legge frem et forslag for Stortinget om dette til høsten. Departementet vil samtidig komme tilbake til kategoriseringen av det sammenslåtte Aker Solutions og Kværner, Akastor og de nye utskilte selskapene fra Aker Solutions. 

Fakta:

  • Nærings- og fiskeridepartementet og Aker eier henholdsvis 30 prosent og 70 prosent av Aker Kværner Holding AS. Aker Kværner Holding eier ca. 40 prosent av aksjene i henholdsvis Aker Solutions, Kværner og Akastor. Statens indirekte eierskap i de tre underliggende selskapene er dermed ca. 12 prosent. Staten vil som direkte eier få et eierskap i alle selskapene på ca. 12 prosent.
  • Ifølge aksjonæravtalen for Aker Kværner Holding har staten enkelte rettigheter knyttet til bl.a. holdingselskapets stemmegivning i visse saker på de underliggende selskapenes generalforsamlinger. 
  • Staten ble eier i Aker Kværner Holding i 2007. Staten kjøpte seg da inn i daværende Aker Holding (når Aker Kværner Holding) til 4,8 milliarder kroner. Verdien av statens eierskap i Aker Kværner Holding (målt som verdien av statens indirekte eierandeler i de tre selskapene Kværner, Aker Solutions og Akastor) var per 16.7.2020 ca. 1,8 milliarder kroner inkl. mottatt utbytte.
  • Departementet har i forbindelse med samtalene med Aker om avvikling av holdingsamarbeidet benyttet Pareto Securities som finansiell rådgiver og Kluge Advokatfirma som juridisk rådgiver.