Historisk arkiv

Forlenger lånegarantiordningen for luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår endringer i lånegarantiordningen for luftfart for å bedre tilpasse ordningen til flyselskapene. Ordningen forlenges ut 2020 og dermed legger vi til rette for at flere flyselskaper kan benytte seg av den.

– Situasjonen for luftfarten i dag er mer langvarig og alvorlig enn forventet da ordningen opprinnelig ble vedtatt i mars. Regjeringen vil bidra til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk svært krevende periode, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Endringen vi foreslår nå vil tilrettelegge for at ordningen kan være til hjelp for flere flyselskaper enn de som foreløpig har benyttet seg av den, sier Nybø.

Regjeringen foreslår å forlenge trekkperioden for garantiordningen for luftfart til 31. desember 2020. Endringen må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.

- Fly er en helt sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å ha en norsk luftfartsbransje også etter korona. Garantiordningen skal bidra til at flyselskapene kan få tilgang til finansiering i markedet, noe som er viktig for å hjelpe bransjen i den krevende tiden den er inne i, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det var 19. mars at regjeringen først lanserte en lånegarantiordning for luftfarten på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 3 milliarder var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resterende 1,5 milliarder kronene var rettet mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Foreløpig har Norwegian og Airwing benyttet seg av ordningen. Ordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).