Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nye tiltak for å styrke reiselivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal støtte reiselivsnæringen gjennom krisen.Tiltak som får folk tilbake i jobb er nå viktig.

Reiselivet er fortsatt hardt rammet av koronakrisen. Store deler av markedet er borte og muligheten for inntjening er sterkt redusert. For at flest mulig levedyktige bedrifter skal komme seg gjennom krisen, lanserer vi nå nye tiltak, sier næringsminister Iselin Nybø.  

Norges vei ut av koronakrisen skal også bidra til å skape mer og inkludere flere. Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber og å få permitterte tilbake i jobb.

For å styrke næringens muligheter for gjenåpning og omstilling, foreslår regjeringen en tilskuddsordning for næringen på 250 millioner kroner under Innovasjon Norge. Dette skal bidra til at bedrifter kan gjennomføre utviklingsprosjekter, som gjør dem i stand til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

-Tiltakene som regjeringen nå legger frem, er ment å gi næringen insentiver til å fortsette å utvikle seg i riktig retning, til tross for økonomiske utfordringer. Målet vårt er å fortsatt ha et attraktivt og bærekraftig reiselivstilbud når markedene åpner opp igjen, og at det oppleves som trygt både for ansatte og gjester. sier Nybø.

Vedlikeholdsordning på 250 millioner


Regjeringen foreslår også en ordning på 250 millioner kroner som skal bidra til at sesongbedrifter som alpinanlegg og fornøyelsesparker, som har opplevd et stort omsetningsfall, har midler til å finansiere nødvendig vedlikeholdsarbeid. Inntektene til sesongbedrifter kommer i løpet av en kort periode, men de skal brukes til å dekke kostnader gjennom hele året. Sesongbedrifter som alpinanlegg og fornøyelsesparker har lovpålagt vedlikeholdskrav som skal sikre forsvarlig drift av anleggene og ivareta de besøkendes sikkerhet.

Nye omfattende ordninger

I sin tiltakspakke for næringslivet lanserer regjeringen også nye generelle ordninger som vil ha stor effekt på reiselivet. En av de viktigste er en ny lønnsstøtteordning som gjør det lettere for bedrifter å ta permitterte tilbake i jobb.

Det settes også av 600 millioner kroner ekstra til næringsfond i kommuner som er hardt rammet av koronakrisen.

Ordningen skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Midlene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Disse midlene vil være viktig for små reiselivskommuner i distriktene, som er særlig hardt rammet av at turistene har uteblitt.

Reiselivsbedrifter vil også nyte godt av at kompensasjonsordningen for næringslivet nå foreslås forlenget til og med august. Denne ordningen bidrar til å dekke en andel av de faste utgiftene i de hardest rammede bedriftene.

Det viktigste insentivet reiselivsnæringen likevel kan få, er tilgang til kunder.

Nå når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Steg for steg åpner vi samfunnet vårt – og også landegrensene. I går kom nyheten om at Color Line nå kan ta med passasjerer til Kiel. Så lenge de ikke går i land.

Kafeer, restauranter og fornøyelsesparker vil bidra til økt aktivitet og dermed også arbeidsplasser.

Det vil fortsatt bli utfordrende, men tiltakene siste dagene og i dag, vil bidra til at større deler av reiselivet nå vil få bedre dager fremover.