Historisk arkiv

Overrakte Medaljen for edel dåd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

På vegne av regjeringen delte næringsminister Iselin Nybø i dag ut Medaljen for edel dåd til Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal.

Utdeling av medalje for edel dåd til Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal etter angrepet på Al-Noor-moskeen 10. august 2019
Utdeling av medalje for edel dåd til Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal etter angrepet på Al-Noor-moskeen 10. august 2019

Under en seremoni på Bærum Rådhus ble Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal tildelt Medaljen for edel dåd for sine handlinger under angrepet på Al-Noor moskeen 10. august 2019.

- Det er en ære for meg å overrekke Medaljen for edel dåd til Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal. Da det gjaldt som mest avverget de det som kunne blitt et mye verre angrep mot moskeen og forhindret tap av liv, sier næringsminister Iselin Nybø.

Muhammad Rafiq er tildelt medaljen for edel dåd i gull. Rafiq utmerket seg med en ekstraordinær innsats i overmanningen av gjerningsmannen, og utførte en usedvanlig fremragende redningsdåd.

Mohammad Iqbal er tildelt medaljen for edel dåd i sølv. Iqbal innsats var avgjørende for at gjerningsmannen ble overmannet.

Utsatte eget liv

Medaljen for edel dåd ble innstiftet i Norge i 1885, og er den største utmerkelsen som utdeles for en redningsdåd. Grunnen til at den deles ut av næringsministeren er at slike redningsdåder historisk sett skjedde på sjøen, og at maritim næring er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Betingelsen for tildeling av medaljen er at redningspersonen har handlet for å redde menneskeliv eller utført tilsvarende redningsgjerning, og med det utsatt sitt eget liv for fare.

- Det er svært sjeldent at denne medaljen deles ut, noe som viser hvor ekstraordinær innsatsen til Rafiq og Iqbal er, sier næringsministeren.

Sist gang det ble delt ut medalje for edel dåd i Norge var i etterkant av 22. juli-angrepet i 2011.

Før det var i år 2000, da togulykken kjent som Åsta-ulykken inntraff. Da var det gått 20 år siden forrige tildeling, i forbindelse med Alexander Kielland-ulykken.