Historisk arkiv

Styrker sjøsikkerheten i Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny samarbeidsplattform for maritim arktisk kompetanse er nå etablert. Maritimt Forum Nord skal ha den daglige ledelsen. Målet er styrket arktisk maritim kompetanse og økt sikkerhet for skipsfarten i Arktis.

– Oppdatert arktisk maritim kompetanse er viktig for at skip skal kunne drive forsvarlig, bærekraftig og effektivt i polare farvann. Samarbeidet skal bidra til at opplæringen av våre sjøfolk er bedre tilpasset forholdene i disse områdene, sier næringsminister Iselin Nybø. 

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Maritimt Forum Nord, i samarbeid med den maritime næring og utdanningsinstitusjoner, etablert en såkalt arktisk maritim kompetansenode.

Vil gi tettere samarbeid

I årene som kommer forventes en økning av skipstrafikken i polare områder. Etableringen vil gi maritim næring og utdanningsinstitusjoner et tettere samarbeid og tilrettelegge for skreddersydd opplæring for sjøfolk som arbeider på skip i disse krevende farvannene. 

Samarbeidsplattformens styringsgruppe har representanter fra den maritime næring, sjømannsorganisasjonene, Nord universitet, Universitetet i Tromsø- det arktiske universitet og Nordland fagskole.

Finansieringen fordeles likt mellom næringsaktørene og staten, der Nærings- og fiskeridepartementet bidrar med inntil 1,5 millioner kroner pr. år over tre år.