Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Historisk arkiv
Presseinvitasjon:

Vil ha innspill fra sjømatnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har torsdag 30. april kl. 10.00 – 11.30 invitert en rekke aktører i sjømatnæringen til et videomøte der de skal komme med innspill om koronakrisen.

- Det er helt avgjørende med god dialog med næringen i den situasjonen vi er i. Vi går nå inn i en ny fase hvor vi må finne ut hva vi skal gjøre for at Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Statsministeren har initiert en rekke innspillsmøter med store deler av norsk næringsliv inkludert sjømatnæringen.

- Vi ønsker er innspill på hvordan vi bør utforme næringspolitikken og fiskeri- og sjømatpolitikken fremover, med utgangspunkt i dagens økonomiske nedgang og hva som er våre langsiktige utfordringer. Vi trenger mange nye jobber, og vi må få flest mulig i arbeid, så raskt som mulig, sier Ingebrigtsen.

Pressetreff i etterkant

Etter møtet, klokken 11.30-12.00, blir det pressetreff på video med fiskeri- og sjømatministeren og de øvrige møtedeltakerne som ønsker å delta på dette. Vi ber presse som ønsker å delta i videomøtet om å melde seg på til media@nfd.dep.no innen 29. april klokken 15.00. Påmeldte journalister får tilsendt lenke til videomøtet, som varer i ca. 20 minutter.

Deltakerliste

Det vil kunne bli justeringer i deltagelsen, men de som nå er bekreftet som deltagere i møtet er:

Daglid leder

Line Ellingsen

Ellingsen Seafood

Adm. dir

Gustav Witzøe

Salmar (Insula)

Project Manager

Trude Olavsen

Akva Group

Konsernsjef

Ivan Vindheim

Mowi

Daglig leder

Inger Marie Sperre

Brødrene Sperre

Adm dir

Tommy Torvanger

Nergaard AS

Daglig leder

Håvard Høgstad

Arnøy laks

CEO

Arne Møgster

Austevoll Seafood

Daglig leder

Egil Sørheim

Sørheim Rederi

Fisker

Roger Hansen

 

 

Aktører som ikke er invitert på møtet kan komme med innspill her.