Historisk arkiv

283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

27 bedrifter får støtte på til sammen 283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet.

Næringsministeren på besøk hos Hyopmar
Næringsministeren på besøk hos Hyopmar i Haugesund. Bedriften forsker på hvordan algefilm fra tare kan erstatte plast i emballasje og engangsartikler.

Regjeringen vil gjennom Forskningsrådet mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Totalt skal 1,3 milliarder kroner deles ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021. Forskningsrådet har løpende søknadsfrist og vil gjøre ytterligere tildelinger senere i år.

–  Vi er heldige som har så mange bedrifter som tør å satse på forskning og utvikling. For 27 bedrifter betyr det at de får støtte til et innovasjonsprosjekt. Forskning gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye jobber og løsninger.  Det trenger Norge for å løse de utfordringer vi skal håndtere i årene som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. Innovasjonsprosjektet skal føre til omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar og skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger spres og blir tilgjengelige.

– Forskningsrådet har valgt å tildele en svært stor andel av tilgjengelige midler allerede i den første runden i 2021, for å gi mest mulig fart ut av pandemien. Vi ser at bedriftene søker om forskningsmidler som aldri før, sier Sundli Tveit.

Forskning for bærekraft

Prosjektene som det investeres i skal forske på en rekke ulike problemstillinger.

En av bedriftene som får støtte er Nabla Flow AS i Stavanger som skal utvikle en bærekraftig løsning for å måle og simulere vindforhold i urbane strøk mellom høye bygninger ved bruk av kunstig intelligens. Ved å ta hensyn til vindstyrker i tidlige faser av utviklingsprosjekter kan vi bygge bymiljøer som er mer gang- og sykkelvennlige.

Også bedriften Sparkpark AS ønsker å bidra til bedre forhold for myke trafikanter. Gjennom prosjektet Happy City skal de utvikle bedre posisjoneringsløsninger for parkering av sparkesykler. Den mest sentrale utfordringen er å vite nøyaktig hvor sparkesyklene er når de parkeres og i tillegg lage et system som kan tilpasses ulike størrelser og utforminger av parkeringssoner

Under følger liste over søkere:

Søker

Beløp

Fylke

Virdi AS

7 232 000

Oslo

Exact Therapeutics AS

8 000 000

Oslo

Genetic Analysis AS

16 000 000

Oslo

Thelper AS

16 000 000

Oslo

Telia Norge AS

4 928 000

Oslo

Alcoa Norway ANS

13 000 000

Nordland

Visma It & Communications AS

11 185 000

Oslo

Dr Techn Olav Olsen AS

12 068 000

Viken

Forzasys AS

3 172 000

Viken

Jotun A/S

12 210 000

Vestfold og Telemark

Bewi Energy AS

8 000 000

Trøndelag

Be Your Best Global AS

13 200 000

Oslo

Skanska Norge AS

8 200 000

Oslo

Bulbitech AS

14 175 000

Trøndelag

Winow Automation AS

15 131 000

Viken

Aludyne Norway AS

10 500 000

Agder

Ic Targets AS

15 554 000

Oslo

Sparkpark AS

6 000 000

Oslo

Rygene-Smith & Thommesen AS

5 407 000

Agder

Norsk Hydro ASA

9 000 000

Oslo

Amiblu Technology AS

8 960 000

Vestfold og Telemark

Cardinor AS

10 800 000

Oslo

Nordicrwe AS

15 993 000

Oslo

Ecobait AS

15 773 000

Vestland

Nabla Flow AS

5 017 000

Rogaland

Hypomar AS

12 600 000

Rogaland

Arctic Bioscience AS

4 826 000

Møre og Romsdal