Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Lager ny grensehandelsstatistikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet og SSB har inngått en femårig avtale som innebærer at SSB skal lage ny, og forbedret grensehandelsstatistikk. Statistikken skal erstatte dagens grensehandelsundersøkelse som SSB publiserer kvartalsvis.

Den nye statistikken baserer seg på ny metodikk og vil forhåpentligvis gi mer presise tall for hvor mye og hvor ofte nordmenn grensehandler. I tillegg vil statistikken brytes ned på varegrupper.

- Utviklingen i netthandel fra utlandet og grensehandel har konsekvenser for verdiskapingen og sysselsettingen i handelsnæringen og i deler av nærings- og nytelsesindustrien. Det er derfor gledelig at vi får på plass en ny avtale som innebærer at SSB nå vil lage ny offisiell statistikk om grensehandel, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Strenge reiserestriksjoner i store deler av 2020 satte stopper for nordmenns grensehandel. Sammenlignet med rekordåret 2019 dro vi på 8 millioner færre dagsturer til utlandet, og handlet for over 14 milliarder kroner mindre, viser tall fra SSB.

Resultat av pilotstudie

Statistikken er en videreføring av en pilotstudie SSB har gjennomført for Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet, og var et tiltak i Stortingsmeldingen Handelsnæringen – når kunden alltid har nett som regjeringen la frem i 2018. Denne studien indikerer at dagens statistikk underestimerer størrelsen på nordmenns grensehandel.

Det nye grensehandelsbarometeret følger også opp Stortingets vedtak av 4. februar 2021 der Stortinget ber regjeringen utarbeide grensehandelsbarometer som permanent ordning innen 1. juli 2021. Uavhengig og forbedret grensehandelsstatistikk har også vært høyt på ønskelisten fra handelsnæringen og deler av nærings- og nytelsesindustrien.

Ulike årsaker til grensehandel

Årsaker til grensehandelen mellom Norge og Sverige er prisforskjeller og ulikt vareutvalg. Prisforskjellene avhenger av det generelle lønns- og kostnadsnivået i landene, av ulikheter i skatter og avgifter, av tollvernet på landbruksprodukter og av valutakursen.

Den viktigste kilden for statistikk for grensehandel vi har i dag er en kvartalsvis undersøkelse som SSB gjennomfører om nordmenns kjøp av varer og tjenester på dagsturer til utlandet. Undersøkelsen inkluderer ikke kjøp av varer i utlandet via nettbutikker, og viser ikke grensehandel fordelt på varegrupper.

Som oppfølging av meldingen, har SSB også utarbeidet ny og forbedret statistikk om netthandel fra utlandet.