Historisk arkiv

Milliardsatsing på grønn omstilling: 93 prosjekter får støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nå er det klart hvilke bedrifter og forskningsinstitutter som får støtte fra regjeringens nye grønne plattform for omstilling i næringslivet.

Næringsminister Iselin Nybø
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD

– Forskning, innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille Norge i det grønne skiftet. Derfor er regjeringen opptatt av at bærekraftige prosjekter skal få mulighet til å lykkes. Disse prosjektene har mange spennende løsninger fra ulike næringer som alle viser stor vilje til å bidra i omstillingen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I alt kom det inn over 400 søknader om støtte til forprosjekt på «Grønn plattform». 93 av prosjektene får nå penger til å jobbe videre med søknader til hovedutlysningen til våren.

– Det er tydelig at dette er en veldig populær ordning. Vi skal kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn vekst. Derfor er grønn plattform en viktig satsing for regjeringen. Dette er prosjekter som kan gi oss de nye grønne arbeidsplassene, som også kan føre til økt eksport på sikt, sier Nybø. 

Stor interesse

Utlysningen om forprosjekter har vært åpen for alle bransjer, og både næringsliv og forskningsinstitutter har vært målgruppen. De fleste prosjektene får i denne runden 300.000 kroner hver. Totalt deles det ut over 27,8 millioner. I hovedutlysningen vil det være mulig å få støtte på mellom 50 og 150 millioner kroner.

– Vi har fått søknader både fra de store, etablerte næringer, og mange fra nye og mindre aktører og bransjer. Det er gledelig å se mangfoldet som ønsker å bidra til grønn omstilling – for det er nettopp dette engasjementet vi trenger for å lykkes, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvi. 

Prosjekter med positiv miljøeffekt

– Vi ser her at næringslivet vil bidra til å utvikle nye løsninger som kan skape grønne arbeidsplasser og grønne eksportinntekter for Norge. Nær halvparten av de samlede tildelingene fra Innovasjon Norge i 2020 gikk nettopp til prosjekter med en definert positiv miljøeffekt. Og like viktig som å utvikle er det å bidra til at de nye løsningene tas i bruk og tas ut i verden, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Prosjektansvarlig Kommune (for org) Fylke Antall ansatte 
SINTEF MANUFACTURING AS VESTRE TOTEN Innlandet 95
NORWEGIAN WOOD CLUSTER SA GJØVIK Innlandet 0
KLOSSER INNOVASJON AS HAMAR Innlandet 34
BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS VESTRE TOTEN Innlandet 524
ÅKP AS ÅLESUND Møre og Romsdal 20
NORWEGIAN HYDROGEN AS ÅLESUND Møre og Romsdal 0
NORSK MINERAL AS MOLDE Møre og Romsdal 12
KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS RANA Nordland 19
KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS BODØ Nordland 21
WESTCON HELGELAND AS NESNA                          Nordland 40
CONSIGLI AS OSLO Oslo 0
NORTHERN PLAYGROUND AS OSLO Oslo 4
CONSTRUCTION CITY CLUSTER AS OSLO Oslo 0
CIRCULAR NORWAY AS OSLO Oslo 4
Norsk Hydro ASA OSLO Oslo 406
NORSK GJENVINNING NORGE AS OSLO Oslo 24
NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING OSLO Oslo 304
BIOGASS NORGE OSLO Oslo 0
STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT OSLO Oslo 313
AVFALL NORGE OSLO Oslo 15
OSLOTRE AS OSLO Oslo 15
INFUTURE AS OSLO Oslo 19
INTEGRATE RENEWABLES AS STAVANGER Rogaland 11
BLUE PLANET AS STAVANGER Rogaland 11
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS SVALBARD Svalbard 17
LIHOLMEN BIOGASS AS BÅTSFJORD Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 2
VARANGER KRAFTHYDROGEN AS VADSØ Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 2
NOFIMA AS TROMSØ Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 398
SALAKS AS SALANGEN Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 57
NOFIMA AS TROMSØ Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 398
ZEABUZ AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 4
SINTEF ENERGI AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 283
SINTEF AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1380
SINTEF ENERGI AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 283
SINTEF ENERGI AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 283
SINTEF AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1380
SINTEF AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1380
SINTEF ENERGI AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 283
SINTEF ENERGI AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 283
NORWEGIAN PLASTIC RECYCLING AS NÆRØYSUND Trøndelag - Trööndelage 5
THAMSKLYNGEN ORKLAND Trøndelag - Trööndelage 1
RISE PFI AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 24
SINTEF AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1380
SELFA ARCTIC AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 45
SINTEF OCEAN AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 375
RØROS DØRER OG VINDUER AS RØROS Trøndelag - Trööndelage 84
SINTEF ENERGI AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 283
SINTEF DIGITAL TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 0
SINTEF AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1380
SINTEF AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1380
RISE PFI AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 24
RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS RØROS Trøndelag - Trööndelage 5
OCEAN-GEOLOOP AS VERDAL Trøndelag - Trööndelage 0
SINTEF AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1380
GFMS AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1
SINTEF OCEAN AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 375
SINTEF DIGITAL TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 0
SINTEF AS TRONDHEIM Trøndelag - Trööndelage 1380
AMON MARITIME AS SANDEFJORD Vestfold og Telemark 2
GREEN INDUSTRY CLUSTER NORWAY PORSGRUNN Vestfold og Telemark 6
NORSEP AS PORSGRUNN Vestfold og Telemark 0
GEN2 ENERGY AS HORTEN Vestfold og Telemark 0
HUB FOR OCEAN KINN Vestland 6
NORCE Miljø BERGEN Vestland 0
SUSTAINABLE ENERGY AS STORD Vestland 3
SUSTAINABLE ENERGY AS STORD Vestland 3
NORCE Miljø/Klima VESTLAND BERGEN Vestland 0
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS BERGEN Vestland 746
RENEVO AS STORD Vestland 5
INDUSTRIUTVIKLING VEST AS ALVER Vestland 3
MARITIME CLEANTECH STORD Vestland 10
MARITIME CLEANTECH STORD Vestland 10
ODDA TECHNOLOGY AS ULLENSVANG Vestland 65
SUSTAINABLE ENERGY AS STORD Vestland 3
NORCE Teknologi/Energi VESTLAND BERGEN Vestland 0
UNITECH OFFSHORE AS BERGEN Vestland 22
NORCE Teknologi/Energi VESTLAND BERGEN Vestland 0
NORCE Teknologi/Energi VESTLAND BERGEN Vestland 0
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI ÅS Viken 722
INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK LILLESTRØM Viken 639
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA BÆRUM Viken 30
NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS HALDEN Viken 518
KONGSBERG INNOVASJON AS KONGSBERG Viken 14
INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK LILLESTRØM Viken 639
AKER SOLUTIONS AS BÆRUM Viken 5337
KONGSBERG INNOVASJON AS KONGSBERG Viken 14
KONGSBERG MARITIME AS KONGSBERG Viken 2001
SMART INNOVATION NORWAY AS HALDEN Viken 41
NTI AS BÆRUM Viken 54
SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS NORDRE FOLLO Viken 2
INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK LILLESTRØM Viken 639
HAVIND AS BÆRUM Viken 3
ZEM AS BÆRUM Viken 6

Fakta om grønn plattform:

  • I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.
  • Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.
  • Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.
  • En hovedutlysning vil finne sted før sommeren 2021. Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke.