Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny forskningsrapport vil ha bedre utnyttelse av hele fisken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatministeren har fått en ny rapport fra Nofima. Den peker på hindre som næringsaktører og forskere møter i arbeidet med utnytte hele fisken, marine restråstoffer og nye arter.

Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Verden trenger mer bærekraftig, trygg og sunn mat. Det betyr at vi må spise mer mat fra havet. Vi må bli flinkere til å ta i bruk hele fisken og de mulighetene som nye arter gir oss. Denne rapporten peker på hindre vi må forsere, og er et viktig innspill i arbeid med å fremme bærekraftig matproduksjon fra havet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Nofima-rapporten identifiserer utfordringene som næringsaktører og forskningsmiljøer møter i sitt arbeid med bærekraftig utnyttelse av marint råstoff.  Blant annet dokumentasjon om hvilke risikoer det ligger i å bruke nye arter i havet til mat- og fôrproduksjon.

 Det er et stort regelverk som industrien må forholde seg til. Vi har samlet aktuelt regelverk i en tabell slik at det blir enklere å få oversikt. Dette kan hindre at en bedrift utvikler produkter fra restråstoff eller marine arter som blir stoppet av lovverket. Dette er et dynamisk dokument som kan oppdateres i årene som kommer, sier forsker Birthe Vang, som sammen med kollega Kjersti Lian er hovedforfattere av rapporten.

Vil gå gjennom rapporten

Nofima har jobbet tett med industriaktører og andre institutt som Havforskningsinstituttet, SINTEF Ocean og Norges sjømatråd for å få en god oversikt over de utfordringene som industrien har.

Departementet vil nå gå gjennom rapporten, med sikte på å følge opp de mest sentrale utfordringene for å lykkes med en bedre utnyttelse av havets ressurser.

Her kan du lese hele rapporten: Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marine restråstoff og marine arter