Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Oppfordrer private investorer til å satse i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nå starter arbeidet med å finne private investorer og forvaltere til et nytt investeringsfond i Nord-Norge. Næringsminister Iselin Nybø (V) oppfordrer nordnorske forvaltningsmiljøer og investorer til å melde seg hos Investinor. Denne uken sender hun oppdragsbrevet til Investinor.

Næringsminister Iselin Nybø

Her kan du lese oppdragsbrevet.

– Investeringsfondet skal investere i små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge slik at de får muligheten til å vokse. Det er mange spennende bedrifter i nord, og fondet skal gi disse ekstra kraft i årene fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Dette skal være et fond som er eksperter på å finne de gode prosjektene i Nord-Norge. De siste årene har det gått bra i oppdrettsnæringen og fiskeriene, derfor håper jeg mange innenfor disse næringene blir satset på, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, og staten kan gå inn med inntil 50 prosent av kapitalen. Staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like vilkår som de private medinvestorene.

Næringsministeren sier at tidsplanen er avhengig av hvor fort de private pengene kommer på bordet.

– Private investorer må være villig til å gå inn og tape eller vinne penger gjennom investeringene. Jeg håper mange private investorer nå viser interesse og investerer i bedriftene våre i nord, sier Nybø.

Les mer her: Nytt investeringsfond lokalisert i Nord-Norge - regjeringen.no