Historisk arkiv

Styret i Eksportstrategirådet på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Arvid Moss blir styreleder og Kathrine Myhre blir nestleder for styret for Eksportstrategirådet som offisielt opprettes 1. juli.

Nærings- og fiskeridepartementet har i tillegg til styreleder Arvid Moss og nestleder Kathrine Myhre, utnevnt Sonja Djønne, Håkon Haugli, Brage Johansen, Kristine Leach, Helle Moen og Tore Ulstein til styremedlemmer.

Nå skal de gå i gang med videre etablering og utvikling av Eksportstrategirådet, blant annet ved å rekruttere en administrerende direktør for etaten.

– Dette er et bunnsolid og kompetent styre som jeg er sikker på at kommer til å bidra til at Norge blir en enda bedre eksportnasjon. Det har vært viktig for meg å koble næringslivet tett på det strategiske eksportarbeidet, og det får vi til med denne satsningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

For og med næringslivet

Eksportstrategirådet skal i fellesskap med næringslivet arbeide strategisk og målrettet med eksport. Etaten skal prioritere og løfte frem de næringene som har særlige konkurransefortrinn og koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene.

– Politikere kan ikke vedta økt eksport. Vår jobb er å legge til rette for at eksporten og eksportverdien øker, på lag med næringslivet. Vi skal spille på lag med de som skaper verdier, og når norske bedrifter og virkemiddelaktører går sammen på denne måten kan de i felleskap utnytte flere muligheter i store internasjonale markeder, sier næringsministeren.

Eksportstrategirådet opprettes med virkning fra 1. juli og er lokalisert til Ålesund.

Dette er styret:

Arvid Moss, 1958, Oslo, styreleder
Arvid Moss er konserndirektør for Hydro Energy, og har vært medlem av konsernledelsen i Hydro siden 2008. Han var styremedlem i NHO 2009-2012 og president 2017 -2021. I løpet av sin karriere i Hydro har Moss vært leder av Automotive Structures fra 1996 til 2001, leder av Metal Products fra 2004 til 2006 og ledet selskapets strategi- og forretningsutviklingsenhet i flere perioder. I perioden 1989-1990 var Moss statssekretær (H) og stabssjef ved statsministerens kontor. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er bosatt i Oslo.

Kathrine Myhre, 1969, Viken, nestleder
Kathrine Myhre er i dag Direktør i Patentstyret. Hun har tidligere (2009-2020) vært administrerende direktør i Norway Health Tech. Hun var initiativtager til- og styreleder i helseinkubatoren Aleap har også vært innovasjonsdirektør i IT Fornebu og Birkeland Innovation. Myhre er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og University of Reading. Hun har i dag styreverv i blant annet HelseOmsorg21 og Regionale Forskningsfond Oslo. Myhre er bosatt i Bærum.

Sonja Djønne, 1968, Nordland, styremedlem
Sonja Djønne er gründer og daglig leder i Heymat AS som produserer matter til inngangsparti i private hjem. Heymat har vunnet flere design-priser i inn- og utland og eksporterer i dag sine produkter til Europa, USA og Asia. Djønne er utdannet økonom fra BI og har erfaring fra jobber både i offentlig og privat sektor, bl.a innen innkjøp og finansiering/investering. Hun har styreerfaring fra ulike bransjer som oppdrett, mekanisk industri, eiendom, finans og kraftbransjen. Hun er bosatt i Mo i Rana. 

Håkon Haugli, 1969, Oslo, styremedlem
Håkon Haugli er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Han har hatt stillingen siden 2019. Tidligere var han adm. dir. i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han har også jobbet i Gjensidige, ISCO Group og McKinsey. Haugli er styremedlem i Spekter og har vært styremedlem i Lånekassen. Han representerte Arbeiderpartiet på Stortinget i perioden 2009-13. Haugli er utdannet jurist fra UiO. Han er fra Lørenskog, men bosatt i Oslo.

Brage W. Johansen, 1971, Rogaland, styremedlem
Brage Johansen er CEO i miljøteknologiselskapet Heimdall Power AS. Selskapet jobber med å optimalisere løsninger for strømnettet. Johansen har selv vært med å starte dette selskapet, samt selskaper som Zaptec (elbilteknologi) og Desert Control AS. Alle tre selskapene har globale markeder, har hovedkontor i Norge og produserer i Norge. Zaptec og Desert Control er notert på Euronext Growth. Han har ledererfaring fra Statoil (nå Equinor) hvor han ledet hydrogensatsingen, var med på å utvikle den norske hydrogensportsbilen Fyk og senere ledet Statoils avdeling for ny teknologi. Johansen har eksterne styreverv i Kolumbus og KVS Technologies. Han har også interesse for romfart og jobbet med teknologioverføring fra og til romfartsindustrien.

Kristine Anvik Leach, 1981, Vestfold og Telemark, styremedlem
Kristine Anvik Leach er VP Marketing i Jotun. Hun har tidligere arbeidet i tre år som Managing Director i  Jotun India og fire år som Regional Marketing Director for Jotun South East Asia med base i Malaysia. Før dette har hun hatt salgs- og markedsføringsrelaterte stillinger flere i internasjonale bedrifter. Leach har også vært styreleder i Norwegian Business Association India. Hun har en master i strategi og ledelse fra handelshøyskolen BI. Leach er bosatt i Larvik.

Helle Moen, 1967, Trøndelag, styremedlem
Helle Moen er regiondirektør i EGGS Design, et innovasjonsbyrå som bistår bedrifter med utvikling av produkter, tjenester og strategier.  Hun har vært investeringsdirektør i Investinor (2008-2012) og leder for INs utekontor i Rio de Janeiro (2012 – 2016). Hun har erfaring som gründer og sitter i dag i styret i Fin Tech-selskapet Folkeinvest AS, investeringsselskapet Skagerak Maturo og Trøndelag Teater. Hun har tidligere jobbet operativt med internasjonal satsing og eksport i Marintek (Sintef Ocean). Moen har en master i marin teknologi fra NTNU, en master i teknologiledelse fra NTNU og studier innen økonomi fra Universitetet i Singapore. Moen er fra Rogaland, men bosatt i Trondheim.

Tore Ulstein, 1967, Møre- og Romsdal, styremedlem
Tore Ulstein er styreleder i Ulstein gruppen ASA. Ulstein gruppen ASA driver innen maritim næring med både shipping, skipsbygging, og maritimt utstyr. Selskapet har global virksomhet med kontorer både i Norge, Polen, Nederland, Kina og Brasil. Ulstein er styreleder av forskningsinstituttet NORCE og har også styreverv i Norwep. Han var president i NHO (2013 - 2017). Ulstein er sivilingeniør fra NHT (nå NTNU), skrev hovedoppgave på MIT og doktorgrad på NTH. Ulstein er bosatt i Ulsteinvik.