Historisk arkiv

Tone Lunde Bakker skal lede Eksportfinansiering Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Tone Lunde Bakker har fått jobben som administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge, som etableres 1. juli 2021.

– Eksportfinansiering Norge får en leder med god innsikt i eksportbedrifters behov for finansiering, solid kredittforståelse og mange års ledererfaring. Dette er kompetanse som blir viktig i etableringen av Eksportfinansiering Norge, og i arbeidet med å fremme eksport, sier næringsminister Iselin Nybø.

Skal styrke norsk eksport

Tone Lunde Bakker (58) kommer fra stillingen som daglig leder i Swedbank Norge, som hun har hatt siden 2017. Hun leder bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Equinor, og er utnevnt til "Leadership Champion" i "Woman Entrepreneurs Finance Initative" i regi av Utenriksdepartementet. I tillegg har hun mange års erfaring fra ledelse, kundeaktiviteter og kredittarbeid i nordiske forretningsbanker. Bakker er utdannet siviløkonom fra Arizona State University.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i Eksportfinansiering Norge sammen med de ansatte. Vi skal arbeide for å bidra til økt norsk eksport og omstilling av norsk økonomi, sier Tone Lunde Bakker

Det midlertidige styret for sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge har ansvar for å sikre at Eksportfinansiering Norge er operativt fra 1. juli, og har sammen med et rekrutteringsselskap gjennomført ansettelsesprosessen.

– Etter en omfattende prosess er jeg glad for å få på plass en administrerende direktør som vi mener vil gjøre en svært god jobb i Eksportfinansiering Norge, til gode for norsk næringsliv, sier interimsstyreleder Morten Støver.

Fakta om Eksportfinansiering Norge

  • Formålet med sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt er å gjøre eksportfinansieringstilbudet enklere for næringslivet og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem.
  • Eksportfinansiering Norge vil overta låne- og garantiordninger fra GIEK og

Eksportkreditt Norge

  • GIEK og Eksportkreditt Norge hadde ved årsskiftet utestående garantier for henholdsvis 80 milliarder kroner og lån for 51 milliarder kroner.
  • Ordningene er åpne for alle næringer over hele landet.
  • Tilbudet skal fortsatt være et supplement til kommersiell finansiering, og den nye virksomheten skal fortsatt kunne samfinansiere med andre aktører, med lån og/eller garantier.