Historisk arkiv

Utsetter nye leppefiske-krav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Krav om ny utforming av teiner og ruser utsettes til 1. januar neste år.

- Vi har fått mange innspill om at de nye kravene er for inngripende ut fra det forskningsgrunnlaget det er begrunnet i. Derfor har jeg besluttet å utsette påbudet til 1. januar 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Mer kunnskap

Fra 1. januar 2021 ble det innført et krav om at inngangen på teiner og ruser som er satt ut for fangst av leppefisk skal være 60 mm i diameter eller mindre. Kravet ble innført for å redusere fangst av stor berggylt og bifangst av andre arter enn leppefisk. Påbudet ble vedtatt i 2019, men skulle først innføres i januar i år.

- En utsettelse av påbudet gir mer oss mer tid til å hente inn kunnskap om behovet for å innføre en slik inngangssperre. Dette er et krav som åpenbart er meget omstridt, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

OPPDATERT 26.01.2021

Om kravet

Kravet for inngangssperre vil dermed være det samme i år som i fjor. Inngangssperre (kryss) er ikke påkrevd dersom inngangen (kalven) er mindre enn at en sylinder med diameter 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.