Historisk arkiv

Vil oppheve eksportkredittloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å oppheve eksportkredittloven, som en del av sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge.

Regje­ringen har besluttet at Eksportkreditt Norge AS (Eksportkreditt) og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal slås sammen til Eksport­finansiering Norge (Eksfin). Etaten skal være opera­tiv 1. juli 2021, og videreføre tilbudet og virkemidlene til GIEK og Eksportkreditt.

– Eksfin skal gjøre norsk eksportfinansiering mer effektiv. Det vil si bedre for dagens brukere og mer tilgjengelig for nye brukere, sier næringsminister Iselin Nybø.

Eksportkredittloven ble opprettet for å gi stats­aksjeselskapet Eksportkreditt fullmakter til å for­valte eksportkredittordningen på vegne av den norske stat. Som følge av at Eksportkreditt skal avvikles og eksportkredittordningen skal overføres til Eksfin, foreslås det at eksportkredittloven oppheves med virkning fra 1. januar 2022.