Historisk arkiv

Ytterligere 411,6 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

46 bedrifter får til sammen 411,6 millioner kroner fra Forskningsrådet til ulike innovasjonsprosjekter. Prosjektene skal blant annet forske på selvkjørende passasjerferger, selektiv avl på krepsdyr, varmesøkende kameraer og nye former for hurtig smittetesting.

– Innovative bedrifter styrker landets skaperkraft og konkurranseevne. Det trenger vi i en verden der vi skal bidra til å løse utfordringer knyttet til blant annet klimaendringene og etterdønningene av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Se oversikt over hvilke bedrifter som mottar penger og hvor de kommer fra nederst i artikkelen.

1,35 milliarder kroner er lyst ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021. Forskningsrådet er ansvarlig for tildelingene og har tidligere i juni innstilt 283 millioner kroner i 27 innovasjonsprosjekter. Bedrifter kan søke gjennom hele året og Forskningsrådet vil gjøre ytterligere tildelinger senere i 2021.

– Norge og verden trenger en grønn omstilling, og for at vi skal lykkes er det avgjørende med et innovativt og forskningsintensivt næringsliv. Til sammen tildeler vi nær 700 millioner kroner nå i løpet av juni for å tilfredsstille den enorme etterspørselen vi opplever fra næringslivet og for å gi mest mulig fart ut av pandemien, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

Penger til selvkjørende ferjer og undervannsteknologi

Zeabuz i Trondheim er en av bedriftene som får tildelinger i denne omgang. Forskningsrådet tildeler 15,8 millioner kroner til et innovasjonsprosjekt som skal forske på små selvkjørende nullutslippsferjer.  Målet er at ferjene skal tas i bruk på vannveier rundt omkring i verden.

NOV Process & Flow Technologies AS i Bærum tildeles 16 millioner for å utvikle og demonstrere lagringsteknologi på havbunnen.  Teknologien bedriften jobber med kan gjøre det mulig å lagre energi under vann og kan redusere klimagassutslippene fra plattformer ute i havet. Totalt bevilger Forskningsrådet 44 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle og demonstrere ny teknologi av høy samfunnsøkonomisk nytte.

Fakta: Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. Innovasjonsprosjektet skal føre til omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar og skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger spres og blir tilgjengelige.

Et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte.  Utlysning av demonstrasjonsprosjekter i 2021 omfatter tematikk innenfor maritim industri (grønn skipsfart), petroleum og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Les mer om Forskningsrådets støtteordninger til næringslivet.

Disse prosjektene får finansiering

Søker Innstilt beløp Fylke Kommune Prosjekttittel
Smartsoil AS 4 708 000 Agder Arendal Smartgjødsler for karbonfangst og bærekraftige matsystemer
Smartsoil AS 5 300 000 Vestfold og Telemark Larvik Mer Norsk Løk: Nye norske løkprodukter og optimalisert dyrking og lagring av norsk løk i et endret klima
Smedsvig Gård DA 8 000 000 Rogaland Vindafjord Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker helårsproduksjon av agurk i Norge
Nortura SA 14 650 000 Oslo Oslo DigiSpek - Digital lærende spekepølseprosess
DIMENSIONS AGRI TECHNOLOGIES AS 16 000 000 Viken Nes Precision Agriculture Sensor for Weed Species Recognition and Targeted Weed Control
Equinor 6 000 000 Rogaland Stavanger Toolbox for cost-effective and reliable CO2 Injection Wells
STATKRAFT AS 3 000 000 Oslo Oslo Energy yield modelling for bifacial PV power plants
ENERGI NORGE AS 3 243 000 Oslo Oslo Samfunnsøkonomisk verdi av flomdempning fra vannkraftregulering
ERICHSEN & HORGEN AS 4 162 000 Oslo Oslo Helhetlig vurdering av miljøpåvirkning av VVS-installasjoner i bygg
FRED OLSEN RENEWABLES AS 4 949 000 Oslo Oslo Hybrid produksjon av fornybar energi i alpine forhold
STATNETT SF 5 850 000 Oslo Oslo Advanced System protection schemes Applied in the Power grid
EXCESS ENGINEERING AS 6 000 000 Rogaland Sandnes Seabed ConePressuremeter for in-situ testing of soil and rocks for strength and stiffness parameter for offshore windfarm foundation
VETCO GRAY SCANDINAVIA AS 6 050 000 Rogaland Stavanger High Voltage Subsea Connector for Offshore Wind
SKANSKA NORGE AS 6 500 000 Oslo Oslo Hybridene – Optimal hybrid ventilasjon i fremtidens bygg
CORVUS ENERGY AS 6 621 000 Oslo Oslo Inline hydrogen loss of containment detection
TECHAIR AS 8 660 000 Vestland Bergen Fjernstyrt tilstandskontroll og vedlikehold av kraftlinjer
ISQ AS 9 000 000 Rogaland Sandnes Utvikling av konkurransedyktig installasjonsteknologi for offshore vindparker.
NEXANS NORWAY AS HOVEDKONTOR 9 500 000 Oslo Oslo Design, modellering og prøving av HVDC kabelisolasjon for fremtidens elektriske nett - DeMoKab
CIGNUS INSTRUMENTS AS 9 900 000 Oslo Oslo Massestrømsmåler for H2 og flytende CO2
INAVENTA SOLAR AS 10 625 000 Viken Bærum Sustainable and cost-efficient manufacturing
of new solar technology in Norway
BIPV PRODUCTION OF NORWAY AS 10 644 000 Innlandet Elverum Bygningsintegrerte solceller for norske tak
BERGEN ENGINES AS 15 000 000 Vestland Bergen Ammonia Zero Emission
ROLLS-ROYCE ELECTRICAL NORWAY AS 19 809 000 Trøndelag Trondheim Fit for Flight - Zero emission drivetrain technologies
FURUNO NORGE AS 3 653 000 Møre og Romsdal Ålesund Bio-metric profiling of aquaculture enclosures utilizing hydro-acoustic sensors
SKRETTING ARC AVD STAVANGER 6 000 000 Rogaland Stavanger High Digest SCP- Unlocking the Potential of Yeast Protein
C-FEED AS 6 000 000 Trøndelag Indre Fosen Selective Breeding of Copepods
PROBOTIC AS 6 000 000 Nordland Narvik Utvikling av autonom og trådløs renhold av not
WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS 5 250 000 Viken BÆRUM Behavioral change and learning powered by virtual gaming technology and artificial intelligence.
WEST MARITIME AS 7 389 000 Møre og Romsdal HERØY SPERS (Smart Pump Energy Reduction System) - System for skip som vil gi lavere energibruk.
DNV AS 9 350 000 Viken BÆRUM SAFE Maritime Autonomous TEchnology
BRUNVOLL AS 13 750 000 Møre og Romsdal MOLDE Computational Fluid Dynamics for the Design of Energy Efficient and Environment Friendly Marine Propulsors
ZEABUZ AS 15 880 000 Trøndelag TRONDHEIM Scalable Autonomy for Urban Passenger Ferries
LYBE SCIENTIFIC AS 14 558 000 Trøndelag Trondheim Nanoparticle-based diagnostic solutions
ECAM NORWAY AS (Skiftet navn til Norvax AS) 16 000 000 Vestfold og Telemark Sandefjord Development of a proprietary/licensed lipid nanoparticle (LNP) platform for an mRNA formulation.
INTEGRATED DETECTOR ELECTRONICS AS 15 868 000 Oslo Oslo Novel IR Imager for Enabling and Emerging Applications
SAFETEC NORDIC AS 2 230 000 Trøndelag Trondheim Risk-based simplified fire models and methods
TYPHONIX AS 4 800 000 Rogaland Klepp Coalescing Valve for next generation petroleum processing
SOLUTION SEEKER AS 6 000 000 Oslo Oslo Transfer learning for oil and gas wells: unlocking the collective potential of production data from multiple oil fields
JAGTECH AS 6 300 000 Trøndelag Trondheim Optimized Shear Gun for Drilling Fluids
HYDROTELL AS 9 000 000 Vestland Bergen Kontinuerlig overvåkning av hydrokarbonreservoar
INTELLIGENT MUD SOLUTIONS AS 11 584 000 Rogaland Stavanger Traceable integration of automated in-line rheology measurements with automated drilling control and diagnostic
WELL INTERCEPT AS 13 525 000 Rogaland Stavanger Aktiv magnetisk måling av brønnposisjon (AMM)
KONGSBERG DIGITAL AS 3 800 000 Viken Asker Automated real-time pore pressure and wellbore stability updates in a digital twin, using wired-pipe and log predictions ahead of bit
GMV AS 8 538 000 Rogaland Stavanger Rotamill - Innovativt section milling konsept (fresing av fôringsrør).
FMC KONGSBERG SUBSEA AS 16 000 000 Viken Kongsberg eVXT next generation subsea
NOV PROCESS & FLOW TECHNOLOGIES AS 16 000 000 Viken Bærum Product Validation of the NOV Subsea Energy & Liquid Storage System