Historisk arkiv

Næringsministerens kommentar til regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringens smitteverntiltak får store konsekvenser for næringslivet, og vi vet at mange er bekymret for arbeidsplassen sin. Dette tar regjeringen og næringsministeren på det største alvor. Å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv er og blir en hovedoppgave for regjeringen og næringsministeren fremover.

Norsk næringsliv rammes av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Flere bedrifter melder om helt eller delvis stenging av virksomheten og permittering av de ansatte. Dette som følge av pålagt nedstenging, redusert drift og redusert etterspørsel.

Dette byr på utfordringer, og bedrifter vil kunne få likviditets- og betalingsproblemer. Tiltak som raskt kutter bedrifters utgifter og bedrer deres likviditetssituasjon, er de mest målrettede nå.

Regjeringen legger derfor frem forslag til strakstiltak for å dempe virkningen av koronaviruset på norsk økonomi. I tillegg er bankenes kapitalkrav redusert, styringsrenten satt ned og det vil tilføres ekstra likviditet til bankene. Dette gjør vi for å avhjelpe norsk næringsliv og for å trygge norske arbeidsplasser

Tiltakene vil hjelpe bedrifter som er i en situasjon med likviditetsutfordringer, uavhengig av bransjen.

Vi følger tett med på alle andre næringer, og har svært tett dialog med de som rammes og lytter til alle innspill. Regjeringen og næringsministeren jobber derfor med enda flere tiltak som kan avlaste næringslivet og bedre likviditeten til bedriftene på kort sikt. Vi vurderer bl.a. en mulighet for midlertidig utsettelse av innbetalinger av for eksempel arbeidsgiveravgifter eller forskuddsskatt for bedrifter.