Historisk arkiv

Vi skal over revet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Langs hele kysten kjemper verft, rederier og leverandørindustrien for å overleve. (Sunnmørsposten, 20. mai.)

Ingen kunne forutse et verdensomspennende virusutbrudd, som har bredt seg som tykk havskodde i alle farvann og i alle havner. Koronakrisen kom som en kastevind  - også på maritim sektor. Stupende oljepriser har skapt store dønninger. En dobbel krise. Ingen los har navigert i dette farvannet. Langs hele kysten kjemper verft, rederier og leverandørindustrien for å overleve. Hjørnesteinsbedrifter og lokalsamfunn står i fare. Alle kjenner noen som er permittert eller som har mistet jobben, en nabo, en kollega, en bror. Kanskje er du rammet selv. Å miste jobben er en dramatisk opplevelse. Over natten mister du inntekt og kollegafellesskap. Bedriftseiere frykter at livsverket skal gå tapt, og jobber dag og natt for å finne en løsning. Mange er bekymret for framtida. Jeg vil dere skal vite at regjeringen gjør alt vi kan for å hjelpe den maritime næringen gjennom krisen. Dere står ikke alene!

Få steder er Norges posisjon som maritim stormakt mer tydelig enn på Sunnmøre. I 2018 skapte verftsindustri, leverandørindustri, rederier og tjenestenæringene i regionen verdier for rundt 14 milliarder kroner, og sysselsatte over 13 000 personer. De lokale ringvirkningene for næringsliv og bosetting på Sunnmøre kan knapt overdrives - i Ulstein, Brattvåg, Hareid, Ellingsøya, Valderøya og mange andre steder på Sunnmøre. Mye av suksessen skyldes evnen til omstilling og fornyelse, kombinert med erfaring og kunnskap som er opparbeidet gjennom generasjoner Fra små og store tettsteder på Sunnmøre har man ikke bare hevdet seg på verdensmarkedet, men også inntatt en ledende posisjon. Teknologiutvikling og effektivitet er blant våre styrker, og skal være det i fremtiden også: innenfor grønn skipsfart, smarte, digitale løsninger for maritim bransje og høsting av havets ressurser.

Ratene og etterspørselen fra verdensmarkedet er det lite vi kan gjøre med. Alle som jobber i maritim næring vet, og har erfart, at markedet svinger. Men nå er vi rammet av en brottsjø ingen så komme. Vårt konkurransefortrinn er et kompetansemiljø i verdensklasse, et kompetansemiljø det har tatt lang tid å bygge opp. Og som har stått i stormen før. Vi skal stå han av igjen! Vi skal styrke vårt viktigste konkurransefortrinn for å komme ut av krisen. Vi skal bidra til nye, grønne lønnsomme arbeidsplasser i maritim næring – på veien mot null- og lavutslipps-samfunnet. Nye skip skal stå på beddingen. Norge skal lede an i den grønne omstillingen av internasjonal skipsfart.

Den maritime klyngen får drahjelp av redningspakkene som regjeringen har lagt fram. I tillegg spisser vi flere tiltak direkte inn mot rederier, verft og leverandørindustrien. Lånegarantiordningen, Statens obligasjonsfond og kompensasjonsordningen skal styrke bedriftenes likviditet. Kompensasjonsordningen kan gi refusjon av faste uunngåelige utgifter for bedrifter med betydelig omsetningsfall. NAV bistår med å dekke lønnsutgifter. Siden mars er et titalls millioner fordelt til maritime bedrifter på Sunnmøre.

Sjøfartsdirektoratet har innført en rekke hjelpetiltak overfor rederiene, blant annet forlengelse av personlige sertifikater og fartøysertifikater, og forenklet praktisering av hviletids- og karantenebestemmelser som legger til rette for mannskapsbytte. Transportarbeidere har fått unntak fra reiserestriksjoner og karanteneplikten. Skatteetaten har åpnet for betalingsutsettelse av fartøygebyr.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å gi 25 millioner kroner til Grønt Skipsfartsprogram sitt arbeid for grønn flåtefornyelse av lasteskip, og 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for nærskipsfarten. Men myndighetene kan ikke vedta en grønn, lønnsom og bærekraftig maritim sektor. Også næringen må fortsette å tilpasse seg til null- og lavutslippssamfunnet. Omstillingen ville blitt krevende også under normale omstendigheter. Nå kjemper mange for å overleve. Men en grønn omstilling åpner også for nye muligheter. Nye muligheter til å igjen bevise at norsk maritim næring er verdensledende når det skal kjempes om kontrakter i en grønnere skipsfart. Vi kan ikke miste dette målet av synet til tross for at vi står midt i stormen.

Folket på Sunnmøre er kjent for å være dugende, flittige og selvhjulpne, som det heter i bygdebøkene. Dere legger ned en formidabel innsats for å redde arbeidsplasser. Sunnmøringer har en egen evne til å få ting til å skje av ingenting. Nå må vi alle gjøre det vi kan for at denne innsatsen ikke er forgjeves. Vi befinner oss i et farvann ingen har seilt gjennom. Havskodda gir dårlig sikt. Men den kommer til å sprekke opp. Sammen skal vi over revet.