Historisk arkiv

Eksportproduksjon finnes i hele landet, Mímir

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

"Det er sjokkerende at en næringsminister fra Rogaland ikke ser det bakvendte i at staten skal drive eksport fra en dal i Oslo", skriver Mímir Kristjánsson i Aftenbladet, og legger til at jeg svikter Vestlandet - igjen, og at regjeringen i Oslo selv som vanlig vet best.

Det er prisverdig at lokalpolitikere kjemper for statlige arbeidsplasser til Rogaland. Det gjorde også jeg da jeg kjempet for flere stipendiater til UiS, eller for at Nysnø skulle etablere seg i Stavanger. Og jeg jobber fortsatt for at statlige arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo-området. Men det betyr ikke at det ikke også finnes statlige jobber som bør opprettholdes i Oslo.

Det ligger veloverveide faglige vurderinger til grunn for å fortsatt ha det nye GIEK/Eksportkreditt Norge i Oslo, og ikke svik, dumhet og arroganse. Men det passer kanskje ikke like godt inn i Kristjánssons fortelling om regjeringens moral og kompetanse?

I Norge har vi et mangfoldig, eksportrettet næringsliv over hele landet. Eksportrettet næringsliv er i stadig endring, og står nå i en krevende situasjon. I høst lanserte vi en eksporthandlingsplan, og besluttet å slå sammen GIEK og Eksportkreditt Norge, for å gjøre eksportfinansierings-tilbudet enklere og mer effektivt.

For å få mest mulig ut av pengene, er det ikke uviktig hvordan staten organiserer seg. GIEK og Eksportkreditt Norge er i dag allerede lokalisert i Oslo, og finansieringstilbudet som eksisterer i dag, skal videreføres. Den nye organisasjonen har en formidabel jobb foran seg. To enheter skal bli én, med alt det innebærer av forandring for både ansatte og for virksomhetene. Det er uhyre viktig at tilbudet til næringslivet ikke svekkes i denne krevende perioden. De ansatte jobber iherdig med å fremme ny eksport og sikre statens verdier i store saker der låntaker ikke klarer å betale lånet sitt. I tillegg følger de opp flere støtteordninger som følge av pandemien.

GIEK og Eksportkreditt skal gjøre norske eksportører attraktive for internasjonale kunder, og sørge for at sluttkunder får lån til å betale norske eksportører. Den nye etaten må samarbeide tett med mange næringer og bedrifter, inkludert banker, både i Norge og internasjonalt.

Hvorfor er det viktig for Kristjánsson at den nye finansieringsinstitusjonen skal ligge geografisk nær eksportbedrifter i nettopp Rogaland? Kjerneoppgaven er å behandle søknader, etter finansfaglige vurderinger. De som benytter eksportfinansiering finnes over hele landet. Bedrifter som i størst grad benytter seg av bistand fra GIEK og Eksportkreditt, befinner seg i Viken, Møre og Romsdal, Trøndelag, Rogaland og Oslo, ifølge oppdaterte tall. Statistikken viser for øvrig at alle fylker er representert og har fått hjelp fra GIEK og Eksportkreditt.

Deler av maritim næring står i en utfordrende økonomisk situasjon. Regjeringen har gjennom pandemien gjennomført en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen i maritim næring, men også i næringslivet generelt. Vi må nå ut til både eksisterende eksportører og til nye eksportører i næringer som tradisjonelt har brukt eksportfinansiering lite.

De siste tallene fra GIEK og Eksportkreditt viser et økende omfang av søknader fra andre næringer enn offshorenæringene - som fornybarnæringer, forsvarsindustri, havbruk og en rekke fastlandsindustrier. Skal vi fremme omstilling, ny eksport og økt verdiskaping, må vi også nå ut til næringer som i liten grad har benyttet seg av eksportfinansiering.

Nå er det viktig at vi bruker mest mulig av kapasiteten til å bistå det eksportrettede næringslivet ut av pandemien. Verdiskaping over hele landet er også bra for Rogaland. Jeg kan forsikre om at bedriftene i Rogaland og i hele resten av landet skal få minst like god oppfølging av GIEK/Eksportkreditt framover, som det de har fått til nå.