Historisk arkiv

Pandemien krever noe annet av oss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Da pandemien brøt ut, hadde vi et konstruktivt samspill på tvers av politiske skillelinjer. Det ga styrke i samhold og motivasjon for å håndtere situasjonen.

Vi var ikke alltid enige når vi startet diskusjonen om ulike tiltak. Men gjennom dialog, fant vi løsninger. Nå nærmer vi oss en valgkamp. Da er det lett å falle tilbake til den vanlige sjargongen, der vi utveksler posisjoner. Men pandemien krever noe annet av oss. Den krever at vi fortsatt anstrenger oss for å finne de gode løsningene sammen.

I flere saker den siste tiden er dessverre mitt inntrykk at mange har vært mer opptatt av å begynne valgkampen enn å bekjempe pandemien. Da jeg fortalte E24s lesere, næringslivet, om hvilke muligheter bedrifter har for å søke koronastøtte fra den nye kompensasjons-ordningen, stemplet umiddelbart stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) innlegget mitt som et "skrytebrev med store hull", og etterlyste mitt engasjement overfor bedrifter, permitterte og arbeidsledige under pandemien. Han avsluttet med å hylle Aps egen politikk.

Regjeringen har vært opptatt av å finne løsninger som gjør at tiltakene virker, der bedrifter raskt kan få penger, at faren for svindel er lav, med ordninger som er i tråd med regelverket for offentlig støtte. Jeg er glad for at Aasland gir honnør til byråkratene, som i svært lang tid har jobbet døgnet rundt for å få på plass nye ordninger som er tilpasset en svært uforutsigbar smitteutvikling. Sammenlignet med landene rundt oss, er hovedinntrykket at den økonomiske tilbakegangen i Norge har vært mindre og ordningene for næringslivet har vært bedre og raskere.

Hvis målet er å rette ordningene inn mot de som trenger de mest, som Aasland etterlyser, er det helt avgjørende med ulike ordninger og en helhetlig tilnærming til ulike bransjer, tilpasset den aktuelle smittesituasjonen vi står i.

Mange bedrifter har klart seg bra gjennom pandemien i Norge. Men enkelte næringer, som reiseliv, restaurant og hoteller, er hardt rammet. Disse bransjene får hjelp gjennom støtteordninger som kompensasjonsordningen, omstillingsordningen og kommunale ordninger. I tillegg letter permitteringsreglene, låne- og garantiordninger, reduserte skatter og avgifter og betalingsutsettelser, situasjonen for mange.

Mitt og regjeringens engasjement for næringslivet har resulter i mange ulike hjelpetiltak: lån, kompensasjonsordning for faste kostnader, lønnsstøtte, utsatte avgifter, kompensasjons-ordning for karantenekostnader ved innreise, 1 milliard kroner til en ventilordning til kommunene, 500 millioner kroner til vekstvirksomheter, investering i det langsiktige grønne skiftet gjennom Grønn plattform, kompensasjonsordning for publikumsåpne arrangementer, stimuleringsordning, omstillingsordning og en egen ordning for eventbransjen. Listen fortsetter.

Regjeringens forslag er ikke alltid fasit. Det har jeg heller aldri ment. Men vi forsøker å gjøre vårt beste for å veie ulike hensyn sammen, og inviterer både de som er berørt av forslagene, og partiene på Stortinget til konstruktiv dialog. Det vil vi fortsette med, selv om valgkampen nærmer seg. Jeg håper opposisjonen vil det samme.