Historisk arkiv

Taler og innlegg

Til utelivsbransjen i Stavanger, takk for at dere holder ut!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Yrende liv og sydenstemning. Det er dette vi drømmer om gjennom vinteren. Slik er det hvert år, men denne vinteren har ikke vært som andre. For stedene å samles har tidvis vært stengt. Vi er blitt overlatt til oss selv - en rar følelse, som sier noe om utelivets verdi.

Vi har kjent savnet etter samvær, etter lystig lag, etter god mat og drikke, etter å komme oss ut. Ikke bare i skogen, men ut på byen, ut blant folk. En ting pandemien har lært oss er hvor sosiale vi mennesker er, og hvor viktige arenaene for dette er.

Og jeg tror jeg snakker på alles vegne når jeg føler ny takknemmelighet overfor de som vier seg til å skape trivsel for andre. Og et inderlig håp om at sommeren igjen vil by på yrende folkeliv og blomstrende business for utelivet.  

Overnattings- og utelivsbransjen i Stavanger, og mange steder rundt om i landet, har nå over lang tid lidd under de tøffe smitteverntiltakene. Mange har uttrykt sin fortvilelse over situasjonen. Jeg har stor forståelse for at dette er svært krevende. Til hele utelivsbransjen i Stavanger vil jeg si takk for at dere holder ut! Etter denne vinteren trenger vi dere mer enn noen gang.

Derfor har det vært en prioritet for regjeringen å iverksette tiltak for å hjelpe overnattings- og serveringsbransjen spesifikt. Både fordi en del bedrifter faller utenfor den automatiserte løsningen for kompensasjons-ordningen, og fordi denne bransjen er særlig hardt rammet av smittevern-tiltakene.

I disse dager har kommunene fått nye 750 millioner kroner som er ment å være en ekstra hjelp til kommuner med sysselsatte innen nettopp overnattings- og serveringsbransjen.

For Stavangers del betyr det nye 26,4 millioner kroner som nå er på vei. I tillegg får Randaberg 369 000 kroner, Sandnes 8,9 millioner og Sola 7,1 millioner kroner. Totalt får kommunene i Rogaland 63,5 millioner kroner.

Det er kommunene som har ansvar for fordeling av disse midlene, rett og slett fordi det er kommunene selv som best vet hvor skoen trykker for lokalt næringsliv. Disse millionene som nå skal hjelpe utelivet, kommer i tillegg til de 67 millioner kronene til kommunene i Rogaland i februar, gjennom samme ordning.

Totalt er nå 1,75 milliarder kroner fordelt gjennom denne kommunale ordningen. I tillegg er det så langt utbetalt nær 3 milliarder kroner gjennom den nye kompensasjonsordningen, som trådte i kraft 18. januar i år. Av dette er den største andelen av pengene gått til bedrifter innen nettopp overnattings- og serveringsbransjen. For Stavangers del er det pr. 14. april betalt ut nær 92,6 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen, fordelt på 319 bedrifter. Ordningen skal bidra til å dekke en andel av faste, uunngåelige kostnader for bedrifter med betydelig omsetningsfall.

Næringen har også etterlyst kompensasjon for tapte varelagre. Og det har regjeringen lyttet til. Det åpnes nå for å dekke tapt varelager som følge av at mat og drikkevarer går ut på dato. Det vil være et viktig, økonomisk bidrag for utelivsbransjen.

Andre eksempler på tiltak som er iverksatt, som også kommer overnattings- og serveringsbransjen til gode, er justeringer av regelverket om permittering, dagpenger, lønnsstøtte, endringer i regelverket rundt sykepenger, betalingsutsettelser, endringer i formuesskatten og selskapsskatten, lavere sats for mva. og midlertidig oppheving av avgifter, for å nevne noen.

Ingen ordning alene vil kunne være selve redningen for næringslivet. Det er summen av en rekke tiltak som skal bidra til at overnattings- og serveringsbransjen igjen skal kunne åpne dørene og gi oss opplevelsene vi alle nå savner og lengter etter. Og bidra til at kaien og byen igjen skal kunne yre av liv, og at cafeene, restaurantene og pubene skal fylles opp av både siddiser og turister.