Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Gjerdrumutvalget legger frem første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru mottar onsdag 29. september første del av Gjerdrum-utvalgets rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Overleveringen finner sted i Gjerdrum og strømmes på nett-tv.

Nett-tv Gjerdrumutvalget legger frem første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: Onsdag 29. september kl. 12.00, dørene åpnes 11.30

Sted: Gjerdrum kulturhus, Asktorvet 3, 2022 Gjerdrum

Rapporten vil bli publisert kl 12:00 på regjeringen.no og lenkes inn til Gjerdrumutvalgets eksterne nettsted her

Det regjeringsoppnevnte Gjerdumutvalget har siden februar i år jobbet med å undersøke årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember. Utvalget ledes av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan.

Ryan vil legge frem hovedfunnene i rapporten og så overlevere den til olje- og energiminister Tina Bru. Deretter åpnes det for spørsmål fra media.

Av smittevernhensyn må media som ønsker å delta melde seg på. Påmelding skjer til kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad på tlf. 934 89 225 eller e-post ilr@oed.dep.no. Frist for påmelding er mandag 27. september kl. 15.

Pressekonferansen kan også følges direkte på denne siden (streaming-lenke kommer). 

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/djr5pv7g/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Gjerdrumutvalgets mandat er todelt. I tillegg til å undersøke årsakene til skredet i Gjerdrum, skal utvalget vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av kvikkleireskred i hele landet. Utvalget skal levere en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022.

Se utvalgets mandat her.

Mer info om utvalget kan leses på utvalgets eget nettsted her.