Historisk arkiv

Åpning av Embretsfoss kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Embretsfoss kraftverk 4 ble åpnet torsdag. Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Elnar Remi Holmen deltok på arrangementet. Prosjektet er blant de største tilskuddene til ny fornybar kraftproduksjon som ikke er konsesjonsbehandlet.

Embretsfoss kraftverk 4 ble åpnet torsdag. Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Elnar Remi Holmen deltok på arrangementet. Prosjektet er blant de største tilskuddene til ny fornybar kraftproduksjon som ikke er konsesjonsbehandlet

Embretsfoss kraftverk er et elvekraftverk som utnytter et fall på 16,3 meter i Embretsfossen i Drammensvassdraget i Modum kommune i Buskerud. Total produksjonsøkning med det nye kraftverket er på 120 GWh, og vil sammen med Embretsfoss 3 produsere 335 GWh fornybar energi per år. Produksjonsøkningen tilsvarer forbruket til om lag 6000 husstander.

- Utvidelsen av Embretsfoss kraftverk med Embretsfoss 4 er et tydelig eksempel på hvordan opprusting av et eksisterende kraftverk kan gi et stort bidrag til ny fornybar kraftproduksjon i Norge. Her har selskapene tatt hensyn til miljøet på en god måte, og prosjektet er et eksempel til etterfølgelse. Slike prosjekter ser vi gjerne flere av, sier politisk rådgiver Elnar Remi Holmen.

I tillegg til selve opprustningen har utbyggerne, Energiselskapet Buskerud og E-CO Energi, tatt initiativ til flere miljøtiltak. Utbyggerne har bidratt til etableringen av et økonomisk fundament for tiltak for blant annet å bidra til levedyktige fiskestammer i Drammensvassdraget. I tillegg til er industritomten miljøsanert. 

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet holder sitt innlegg under åpningen av Embretsfoss kraftverk (foto: Nina Hirsch/OED).

Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen, byråd for kultur og næring i Oslo kommune Hallstein Bjercke og fylkesordfører i Buskerud Morten Eriksrød forestår den offisielle åpningen av anlegget (foto: Nina Hirsch/OED).