Historisk arkiv

Deltok på ordførerkonferansen i Harstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Jeg mener det er viktig at lokale stemmer blir lyttet til. Og det er derfor jeg har ønsket å komme hit til dagens konferanse. Det er store muligheter innen petroleumsindustrien i nord.

Olje- og energiminister Tord Lien deltok i dag på ordførerkonferansen i Harstad.

- Jeg mener det er viktig at lokale stemmer blir lyttet til. Og det er derfor jeg har ønsket å komme hit til dagens konferanse. Det er store muligheter innen petroleumsindustrien i nord. Det skjer nå mye spennende nord i Norskehavet og i Barentshavet. Goliat kommer snart i produksjon. Aasta Hansteen bygges ut. Castberg kommer. Det er stor leteaktivitet. Det er gjort mange spennende funn. Dette er gode nyheter. Nyheter om muligheter for næringslivet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Dette er andre gang olje- og energiministern er i Troms på kort tid. I desember besøkte han blant annet bedriftene Norlense i Fiskebøl og SMV Hydraulic på Stokmarknes. Han hadde også møte med lokalpolitikere i regionen.

- Noen sier at petroleumsvirksomheten er på vei nordover. Det er feil. Petroleumsvirksomheten er allerede i Nord-Norge. Jeg mener Nord-Norge er den viktigste olje- og gassregionen fremover på norsk sokkel og vil følge med på utviklingen i landsdelen, avslutter olje- og energiminister Lien.

 
Statsråd Tord Lien med LO-leder Gerd Kristiansen til venstre og Harstad-ordfører Marianne Bremnes til høyre. (Foto: OED/Gilje)