Historisk arkiv

- Historisk dag for Ekofisk og Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag den nye plattformen 2/4 Z på Ekofisk-feltet.

Plattformen startet produksjonen i forrige uke, 44 år etter at den første oljen ble funnet på Ekofisk og norsk sokkel.

- Jeg er historiker. Derfor er jeg særlig beæret å være til stede på denne viktige dagen her på Ekofisk, en dag som er historisk for hele Norge. I dag åpner vi en plattform som gjør at vi kan utvinne olje fra Ekofisk i 40 år til. Det er en historisk viktig dimensjon. Så er det mitt håp om at den neste perioden for Ekofisk blir like vellykket som de forrige årene har vært, sa olje- og energiminister Tord Lien under åpningen av plattformen 2/4 Z.

Ekofisk-feltet ble funnet høsten 1969 av operatøren Phillips Petroleum Company (nå Conoco Phillips). Feltet ble åpnet av statsminister Trygve Bratteli sommeren 1971. I dag produserer det olje og gass tilsvarende rundt 200.000 fat oljeekvivalenter per dag.

De nye investeringene i Ekofisk-området er på omlag 85 milliarder kroner. Utvinningstillatelsen gjelder til 2028, men feltet har et potensiale for drift inntil 2050.

Ekofisk ligger omlag 300 kilometer sørvest for Stavanger. Operatør er Conoco Philips. Øvrige rettighetshavere er Total, ENI, Statoil og Petoro.

Steinar Våge, administrerende direktør i Conoco Phillips Norge og olje- og energiminister Tord Lien under åpningen av den nye Ekofisk Sør-plattformen. (Ole Berthelsen /OED)
Telleapparat for inntekter fra Ekofisk (Ole Berthelsen/OED)

 

Olje- og energiminister Tord Lien under åpningen av Ekofisk Sør (Ole Berthelsen/OED)