Historisk arkiv

Høring TFO 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet inviterer til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2014.

Regjeringen har sagt at den vil videreføre TFO-ordningen og holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsvirksomhet. For å oppnå dette er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som nye områder oppfyller kriteriene for å inkluderes i dette området.

For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten.  Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når Regjeringen skal avgjøre utlysningen av TFO 2014.

Mer informasjon er å finne på høringssiden.