Historisk arkiv

Faktaheftet 2014 – alt du trenger å vite om norsk olje og gass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet, i samarbeid med Oljedirektoratet, publiserer i dag årets utgave av faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet. Fakta2014 gir en grundig fremstilling av petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen. Samtidig lanseres Oil Facts-appen for flere smarttelefoner.

 
   

 Olje- og energidepartementet, i samarbeid med Oljedirektoratet, publiserer i dag årets utgave av faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet. Fakta2014 gir en grundig fremstilling av petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen. Samtidig lanseres Oil Facts-appen for flere smarttelefoner.

2013 var preget av høy aktivitet, stor verdiskaping og framtidstro i Norges største næring. Et effektivt og godt fundert rammeverk for virksomheten er en betingelse for langsiktig utvikling av petroleumsnæringen. Det er nødvendig å opprettholde en aktiv og målrettet innsats for å sikre fortsatt høy verdiskaping fra sektoren i tiårene framover. Klare og forutsigbare spilleregler, tilgang på nye lovende arealer og økt utvinning fra eksisterende felt er noen av stikkordene for dette arbeidet.

Faktaheftet 2014 gir en grundig oversikt over norsk petroleumssektor:

·         Ressursene på norsk sokkel

·         Rammeverket og organiseringen

·         Norske petroleumsindustri - fra brønn til kunde

·         Framtiden for petroleumsnæringen

Nytt av året er også et eget kapittel om den norske leverandørindustrien – en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig del av norsk petroleumsvirksomhet.

Nøkkeltall for alle felt i drift nå er tatt ut av faktaheftet. Oppdatert feltinformasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets faktasider og i vår fakta-app ”Oil Facts”.

Oil Facts-app
Samtidig med faktaheftet lanseres også tilpassede versjoner for Windows-, Android- og iOS- baserte telefoner. Innholdet oppdateres kontinuerlig med data fra Oljedirektoratets faktasider og faktakart, og er tilgjengelig på både norsk og engelsk. 

Oil Facts-appen inneholder:

·         Alle felt

·         Alle brønner

·         All produksjon

·         Alle operatører

·         Alle lisenshavere

·         Nyheter, kart og mer

Du kan enkelt søke etter, filtrere og sortere data, samt eksportere data og grafer til ønsket plattform.

Kartfunksjonen viser felt og aktive letebrønner, alt koblet mot relevant bakgrunnsinformasjon.

App-ens funksjonaliteten blir stadig forbedret slik at du enkelt finner relevant informasjon. Blant annet er søkefunksjoner og kartløsningene for native apps for WindowsPhone og Android betydelig forbedret.

App-en kan lastes ned her:

 

 iPhone

 

Android

 

Windows Phone