Historisk arkiv

Inviterte til innspillsmøte om Energimeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Mandag inviterte olje- og energiminister Tord Lien til innspillsmøte om den kommende Energimeldingen. Dette markerte startskuddet for arbeidet med denne stortingsmeldingen som ble varslet i regjeringserklæringen, og i den anledning fikk en rekke sentrale organisasjoner og interessenter komme med sine innspill.

- Det er viktig med en helhetlig gjennomgang av ulike sider av energipolitikken. Forsyningssikkerhet, klima, miljø og verdiskaping må sees i sammenheng. I arbeidet med denne meldingen er det også viktig at relevante aktører får komme med sine innspill tidlig i prosessen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Organisasjonene og interessentene som deltok med innspill og presentasjoner var:

• Energi Norge
• Norsk Industri
• Landsorganisasjonen
• Industri og Energi
• El & IT-forbundet
• Statnett
• Enova
• ZERO
• Bellona
• Naturnvernforbundet
• Sintef Byggforsk

I tillegg hadde følgende kortere presentasjoner: KS Bedrift, DEFO, Sintef Energi, Turistforeningen, WWF, Sabima, Friluftlivets fellesorganisasjon, Nettverket la naturen leve, Magellan, Norsk olje- og gass, Energigass Norge, Norsk Fjernvarme, Norsk Teknologi og Agder Energi.

Olje- og energiminister Tord Lien holdt åpningsinnlegget på innspillsmøtet. (Jan Magne Bae/OED)