Historisk arkiv

Møtte Tysklands energiminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje-og energiminister Tord Lien møtte torsdag Tysklands næring-og energiminister Sigmar Gabriel. Hovedtemaer på møtet var gassmarkedet i Europa, utenlandskabler og EUs energipolitikk. Under møtet understreket Lien at det europeiske gassmarkedet er velfungerende og at Tyskland er et viktig marked for norsk gass.

Olje-og energiminister Tord Lien møtte torsdag Tysklands næring-og energiminister Sigmar Gabriel. Hovedtemaer på møtet var gassmarkedet i Europa, utenlandskabler og EUs energipolitikk. Under møtet understreket Lien at det europeiske gassmarkedet er velfungerende og at Tyskland er et viktig marked for norsk gass.  

- Norge har vært og er en sta bil leverandør av gass til Europa i mange år. Det har også Russland vært, selv under den kalde krigen. Jeg har ingen grunn til å tro at dette vil endre seg, sier olje-og energiminister Tord Lien.

De to ministrene diskuterte også planen om en kraftkabel mellom Norge og Tyskland.

- Tyskland og Norge har et felles overordnet mål om et godt fungerende og integrert kraftmarked. For å nå dette målet trenger vi ikke bare kabler som binder markedene sammen, men også et marked som gjør investeringer av denne typen ønonomisk lønnsomme, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med Tysklands energiminister Sigmar Gabriel (foto: OBE / OED).