Historisk arkiv

Tore Holm ny styreleder i Enova

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det ble i dag avholdt ordinært foretaksmøte i Enova SF. Enova er et statsforetak med formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Tore Holm ble i foretaksmøtet valgt som ny styreleder i Enova SF. Siden 2012 har Holm arbeidet ved Carbon Limits med prosjekter knyttet til energi, teknologi og klimaspørsmål. Tore Holm er samfunnsøkonom med tretti års erfaring fra energibransjen, blant annet gjennom ledende stillinger i Shell.

Tore Holm erstatter Jarle Roth, som har vært styreleder i Enova siden 2011. I februar 2014 varslet Jarle Roth at han ikke kom til å ta gjenvalg som styreleder i Enova.

Olav Hasaas ble i foretaksmøtet valgt som nytt styremedlem. Olav Hasaas er jurist og partner i Kluge Advokatfirma, og har mange års erfaring med energispørsmål fra industri og næringsliv.

Styret i Enova SF har nå følgende eieroppnevnte medlemmer: 

Tore Holm (styreleder) 
Elizabeth Bauman Ofstad (nestleder)
Eirik Gaard Kristiansen (styremedlem)
Dina Elverum Aune (styremedlem)
Katharina Thøgersen Bramslev (styremedlem)
Einar Håndlykken (styremedlem)
Olav Hasaas (styremedlem)