Historisk arkiv

Fikk innspill fra petroleumsrettet næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og olje- og energiminister Tord Lien møtte mandag norsk petroleumsrettet næringsliv for å diskutere hvordan norsk næringslivs konkurransekraft kan bli bedre.

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og olje- og energiminister Tord Lien møtte mandag norsk petroleumsrettet næringsliv for å diskutere hvordan norsk næringslivs konkurransekraft kan bli bedre.

– Regjeringen oppfatter konkurransekraft som noe av det viktigste vi kan jobbe med. Konkurransekraften er det som avgjør om vi har trygge arbeidsplasser og skatteinntekter til å finansiere velferden vår. Derfor er det viktig for oss at vi har god dialog med bransjen, sa statsminister Erna Solberg ved innledningen til møtet.

– Dette er en næring som i utgangspunktet går bra, men som peker på en del utfordringer. Derfor er det viktig for oss å ha åpen dialog med de ulike aktørene, både i olje- og gassindustrien og i andre deler av næringslivet, sa finansminister Siv Jensen.

Norsk Industri, Norsk olje og gass, IndustriEnergi, Rederiforbundet, Statoil, ConocoPhillips, GDF Suez, Det norske oljeselskap, NCE NODE, Schlumberger, Aker Solutions, IKM Gruppen og Rystad Energy var representert i møtet. I tillegg deltok Jørn Rattsø, som er leder for Produktivitetskommisjonen. Temaer som ble diskutert var produktivitet i bransjen, kostnadsutfordringer, kompetanse og forenkling.

– Norsk olje- og gassindustri går bra. Men kostnadene har økt mye de siste årene, og det er noe vi må adressere fra både myndighetenes og næringens side, sa olje- og energiminister Tord Lien.

Dette var starten på en møteserie der regjeringen møter norsk næringsliv for å diskutere konkurransekraft.