Historisk arkiv

Departementets vedtak om fordeling av Sverdrup-forekomsten opprettholdes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Kongen i statsråd har avgjort klagen fra Det norske oljeselskap i forbindelse med vedtak om fordeling av Sverdrup-forekomsten. Ved kongelig resolusjon 18. desember 2015 er det besluttet at Olje- og energidepartementets vedtak opprettholdes.

Olje- og energidepartementet fattet vedtak om fordeling av Sverdrup-forekomsten den 1. juli 2015. Det norske oljeselskap ASA påklaget vedtaket 21. juli. 

I forbindelse med klagebehandlingen har det ikke framkommet noe som foranlediger endring i departementets vedtak. Ved kongelig resolusjon 18. desember 2015 er det derfor besluttet at Olje- og energidepartementets vedtak av 1. juli 2015 opprettholdes.