Historisk arkiv

Energiunionen viktig for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

EU-kommisjonens visepresident for energiunionen, Maroš Šefčovič, presenterte i dag en statusrapport for arbeidet med EUs energiunion. - Arbeidet med energiunionen er viktig både for EU og for Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

- Mer integrerte og effektive energimarkeder vil bidra til å styrke europeisk konkurransekraft.Det påvirker vårt viktigste marked for olje, gass og kraft og det vil bli utviklet regelverk som Norge blir en del av gjennom EØS-avtalen. Derfor har vi fulgt arbeidet med energiunionen tett og vi vil fortsette med å fremme norske energi-interesser, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

EU ser på Norge som en viktig strategisk partner i sitt arbeid med Energiunionen. Det er tett dialog mellom Norge og EU på energiområdet. Neste uke arrangerer Olje- og energidepartementet og Europakommisjonen i fellesskap en energikonferanse i Brussel. Dette har nå blitt en årlig konferanse og er en anledning til diskutere forhold som er viktig for Norge i arbeidet med energiunionen.

Her er en kortfattet oversikt over departementes arbeid med energiunionen til nå:

Norske innspill til energiunionen: Statsråd Lien var i februar 2015 hovedtaler på konferanse om energiunionen under Latvias EU-formannsskap og presenterte norske synspunkter på energiunionen. Det er gjennomført en nasjonal høring om energiunionen og i mars 2015 formidlet statsminister Solberg norske synspunkter på energiunionen til rådspresident Tusk.

I februar og september 2015 hadde statsråd Lien politiske samtaler med EUs visepresident med ansvar for energiunionen Maroš Šefčovič og EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med EU-kommisjonens visepresident Maros Šefčovič (t.h.) og energi- og klimakommissær Miguel Arias Cañete (t.v.). (Foto:HEV/OED)

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med EU-kommisjonens visepresident Maros Šefčovič (t.h.) og energi- og klimakommissær Miguel Arias Cañete (t.v.) i Luxemburg. (Foto:HEV/OED)

I juni besøkte  EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete Troll-feltet. Han hadde også politiske samtaler med statsråd Lien som del av energidialogen mellom Norge og EU.

I september kom Olje- og energidepartementet med høringsinnspill til Kommisjonens arbeid med en LNG- (flytende naturgass) og gasslagringsstrategi. Norske innspill til Kommisjonens høringer om en gasstrategi og den videre utviklingen av elektrisitetsmarkedet i Europa. I oktober kom departementet med innspill til en tilsvarende høring om den videre utviklingen av elektrisitetsmarkedet.

Fra venstre: Statoil-sjef Eldar Sætre, klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og olje- og energiminister Tord Lien. (Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA).

Fra venstre: Statoil-sjef Eldar Sætre, klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og olje- og energiminister Tord Lien. (Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA).