Historisk arkiv

Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har vedtatt ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler.

Endringen gjøres i forbindelse med at dagens kraftprisportal driftet av Konkurransetilsynet legges ned og erstattes med en ny strømprisportal i regi av Forbrukerrådet.

Forskriften trer i kraft 1. april 2015.

Lenke til Lovdata.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har stått for utarbeidelsen av forskriften og gjennomføring av høringen. Her kan du lese NVEs oppsummering av høringen og kommentarene til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Forskriften utvider og erstatter dagens rapporteringsplikt fastsatt i Konkurransetilsynets forskrift om meldeplikt for kraftpriser fra 1997. Endringen gjøres i forbindelse med at dagens kraftprisportal driftet av Konkurransetilsynet legges ned og erstattes med en ny strømprisportal i regi av Forbrukerrådet.

Den nye strømprisportalen vil i likhet med dagens portal være offentlig tilgjengelig. Rapportering av samtlige kraftleveringsavtaler vil gi forbrukerne sammenlignbar og lett forståelig prisinformasjon. Forbrukerne gis på denne måten muligheten til å ta aktive valg.

Den nye forskriften gjør det mulig å hente inn all nødvendig informasjon om kraftleveringsavtaler slik at de kan legges ut på den nye portalen.