Historisk arkiv

Høring TFO 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet inviterer til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2015.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel og holde et forutsigbart og høyt tempo på tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å oppnå dette er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne.

Det bes kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet.

Lenke til høring.