Historisk arkiv

Johan Sverdrup-utbyggingen: - En merkedag for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

– Dette er en merkedag for Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). Torsdag godkjente Stortinget planen for utbygging og drift av første byggetrinn for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Johan Sverdrup-feltet er det største oljefeltet som er funnet på norsk sokkel på tiår. Samlede inntekter over feltets levetid er beregnet til 1350 milliarder kroner.

- Sverdrup er starten på et nytt kapittel i norsk oljehistorie. Utbyggingen er det største industriprosjektet i nyere tid, og vil føre til titusener av årsverk i norske bedrifter over hele landet i mange år framover. Feltet vil sørge for arbeid og inntekter også for våre barnebarn. Det er det grunn til å være både stolt og glad over, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Utbyggingen vil medføre investeringer på nærmere 120 milliarder bare i første byggetrinn. Flere store kontrakter knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup er allerede tildelt norske bedrifter.

- Det er svært gledelig at norsk leverandørindustri får store oppdrag og så tydelig hevder seg i sterk internasjonal konkurranse. Næringen viser at den er i stand til å omstille og tilpasse seg en ny konkurransesituasjon. Dette er bra, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).  

Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 155 km vest for Karmøy og ble funnet i 2010 og 2011. Feltet vil driftes og forsynes fra Stavanger-området. Første byggetrinn består av et feltsenter med fire broforbundne plattformer samt tre tilhørende havbunnsrammer. Utvinnbare reserver fra Sverdrup-feltet er om lag 1,9 milliarder fat oljeekvivalenter, hvor 95 prosent er olje. Feltet vil få kraft fra land fra første produksjonsdag.