Historisk arkiv

Klart for ny Gullfaks-utbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet godkjente i dag utbyggingsplanen for gassfunnet Rutil i Gullfaksområdet i Nordsjøen.

Rutil er en undervannsutbygging i Gullfaksområdet i den nordlige delen av Nordsjøen om lag 190 kilometer nordvest for Bergen.

 - Utbyggingen av Rutil er et godt eksempel på hvordan funn kan bygges ut lønnsomt ved å utnytte eksisterende infrastruktur. Denne typen mindre utbygginger bidrar til å opprettholde produksjonen og økt utvinningsgrad fra kontinentalsokkelen, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

De forventede investeringene knyttet til utbyggingen er 4,6 milliarder kroner. Utvinnbare reserver for Rutil er anslått til 11,1 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass og 0,8 millioner Sm3 kondensat. Utbyggingen består av én ny havbunnsramme med plass til fire brønner og ligger i en del av Gullfaksområdet kalt Rimfaksdalen.

  - For å nå målet om langsiktig forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressursene, må aktivitetsnivået opprettholdes på et jevnt nivå. Velferd og sysselsetting vil følge med aktiviteten. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan utvikle mindre funn på en kostnadseffektiv og god måte, sier Lien.

Rutil vil være med på å sikre høy og stabil gassproduksjon fra Gullfaks A-plattformen. Utbyggingsløsningen legger til rette for at andre forekomster i området kan bygges ut.

Prosjektet er en del av Statoils portefølje av hurtigutbygginger, hvor målet er å realisere ressurser raskt og til lav kostnad, blant annet gjennom å benytte standardiserte, kostnadseffektive utbyggingsløsninger og utnytte eksisterende infrastruktur.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Statoil (operatør, 51 prosent.), Petoro (30 prosent) og OMV (19 prosent).