Historisk arkiv

Ny spesialrapport fra IEA om energi og klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien holdt tirsdag innlegg under åpningen av EU-kommisjonens Energy Sustainable Week i Brussel. Lien deltok sammen med det internasjonale energibyrået (IEA) som lanserte sin spesialrapport om energi og klimaendringer. Rapporten er et innspill på veien mot det kommende klimatoppmøtet i Paris.

Sammen med EUs klima- og energikommisær Miguel Arias Cañete og IEAs sjefsøkonom Fatih Birol, holdt Tord Lien et innlegg hvor han kommenterte rapporten.

-  Vi trenger en sterk og ambisiøs avtale i Paris hvor store økonomier er med på laget. Etter å ha hørt på klima- og energikommisær Arias Cañete, og etter å ha lest rapporten, er jeg glad vi har en felles tilnærming og at vi jobber sammen mot Paris, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråden trakk også fram viktigheten av bærekraftig og sikker energi samt Norges rolle som en viktig energileverandør til Europa.

-  Norge er en stabil og langsiktig leverandør av gass til Europa. Å erstatte kull med gass er en av de mest effektive metodene for å redusere utslippene av klimagasser. Norge er også en nettoeksportør av ren fornybar energi. Vi har samarbeidet EU på energi- og klimaområdet i flere tiår allerede og vi vil fortsatt være en viktig partner de neste tiårene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

(Olje- og energiminister Tord Lien sammen med Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og IEAs sjefsøkonom Fatih Birol. Foto: EBM/OED)