Historisk arkiv

Skuffet over at vindkraftprosjekter stoppes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien er skuffet og overrasket over at vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord trolig blir skrinlagt.

Statkraft kunngjorde torsdag at selskapet stopper planene om å investere i vindkraftprosjektene i Fosen- og Snillfjord i Midt-Norge.

Jeg er både skuffet og overrasket. Vindkraft er en viktig del av satsingen på fornybar energi i Norge. Regjeringen har lagt til rette for slik satsing gjennom et bredt sett av virkemidler, blant annet bedre avskrivningsregler for vindkraft og harmonisering av regelverket i Norge og Sverige, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 Blant tiltakene regjeringen har gjennomført er:

  • Bedre avskrivingsregler på vindkraft.
  • Fremmet forslag for Stortinget om tilpasninger i elsertifikatordningen, som blant annet sikrer større trygghet for at prosjektene kan motta elsertifikater.
  • Gitt konsesjon til to utenlandskabler
  • Harmonisert svenske og norske rammebetingelser på vindkraft, senest avtale med svenskene om elsertifikater.
  • Vi har også lagt til rette for gode muligheter for nettilknytning på Fosen og Snillfjord-området.
  • Styrket Statkrafts egenkapital med 10 milliarder kroner.

Norges energiforsyning er allerede basert på fornybar energi. Regjeringen legger til rette for at andelen fornybar energi øker ytterligere. Vi er på god vei til å nå målet i Fornybardirektivet på 67,5 prosent. I 2013 steg Norges fornybarandel til 66,8 prosent. Så å si all strøm vi bruker er basert på vannkraft.