Historisk arkiv

Tillatelse til nye overføringer til Tafjord 5 kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tafjord Kraftproduksjon har i statsråd i dag fått tillatelse til overføring av nedbørfeltene Øvre Koppane og Nausthorn til reguleringsystemet for Tafjord 5 kraftverk i Norddal kommune. Utvidelsen bidrar til å øke produksjonen i kraftverket med 6,6 gigawattimer (GWh) per år.

Tafjord kraftproduksjon AS – heleid datterselskap av Tafjord Kraft AS - har i dag fått tillatelse til å overføre nedbørfeltene Øvre Koppane og Nausthorn til reguleringssystemet for kraftstasjonen Tafjord 5.

Tafjord Kraftproduksjon AS har flere kraftverk i Tafjordfjella i Norddal kommune. Midlere årsproduksjon i Tafjord 5 er i dag ca 320 GWh. Overføringene vil gi en økning i regulerbar produksjon på 6,6 GWh pr år.

Overføringen av nedbørfeltene Øvre Koppane og Nausthorn til reguleringssystemet for kraftstasjonen Tafjord 5 er et tiltak med begrensede negative konsekvenser. Ingen av høringspartene har gått i mot tiltaket.

Departementet mener utvidelsen vil medføre bedre utnyttelse av et allerede regulert vassdragssystem og vil gi en økning i kraftproduksjonen til en meget lav utbyggingspris. Det er stilt vilkår om god landskapsmessig utforming av hensyn til landskap og friluftsliv.

Her kan du lese vedtaket.