Historisk arkiv

- En positiv framtid for norsk gass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltok onsdag i en diskusjon på ONS i Stavanger om fremtiden til gass som energikilde i Europa. Hun understreket betydningen av gass i energisystemet og av Norge som en langsiktig produsent til det europeiske markedet.

(Statssekretær Tybring-Gjedde snakket på ONS Centre Court om betydningen av gass som energikilde. Foto: EBM/OED)

-  Gass er viktig for europeisk forsyningssikkerhet, men har også en sentral rolle for få ned utslippene. Både som erstatning for kull, men også som en fleksibel energikilde til å støtte variabel fornybar produksjon fra sol og vind. På denne måten kan norsk gass hjelpe Europa til å få ned utslippene, sier Tybring-Gjedde.

Det er nå over tyve år siden Norge ble en stor gasseksportør til Europa gjennom produksjonsstart på Troll-feltet i Nordsjøen. Statssekretæren understreket at Norge fortsatt vil være en stabil leverandør i mange tiår framover.

 - Vi er verdens tredje største eksportør av gass. Så langt har bare vi bare produsert en tredjedel av våre beregnede gassressurser. 95 prosent av vår eksport går gjennom rør til Europa. Vi har med andre ord både ressursene og infrastrukturen til å være en langsiktig leverandør til det europeiske gassmarkedet, sier statssekretæren.

 Infografikk om norsk gasseksport til Europa. For mer info, besøk norskpetroleum.no.