Historisk arkiv

- Norsk gass er viktig for Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Europakommisjonens visepresident, Maros Šefčovič, besøkte torsdag Sleipner-plattformen i Nordsjøen sammen med olje- og energiminister Tord Lien.

Med besøket til gassfeltet Sleipner og vannkraftverket i Kvilldal fikk visepresident Maroš Šefčovič et godt innblikk i norsk energisektor torsdag. Šefčovič er ansvarlig for arbeidet med den europeiske energiunionen og er her for å diskutere det viktige energisamarbeidet med Norge. (Maroš Šefčovič besøkte Sleipnerfeltet sammen med Tord Lien. Foto: Semundseth/OED)

Olje- og energiminister Tord Lien kunne overlevere det norske budskapet i forkant av fremleggelsen av Kommisjonens "vinterpakke", der gass er et sentralt tema. Vinterpakken legges frem 16. februar.

Under Sleipner-besøket var det også naturlig å fokusere på norsk CCS-politikk. Sleipner-feltet ble verdenskjent som det første feltet til havs som skiller ut CO2 fra gasstrømmen og lagrer den i undergrunnen. 

- Norsk gass og fornybar energi er ein del av energiløsningen for Europa. Å erstatte kull med gass er en effektiv måte å kutte utslippene på. Salg av gass er den desidert største eksportvaren fra Norge og skaper enorme verdier og tusenvis av arbeidsplasser. Jeg er glad for de gode signalene EU gir om gassens rolle, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Senere på dagen besøkte Šefčovič, sammen med EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker og statssekretær i olje- og energidepartementet Ingvil Smines Tybring-Gjedde Kvilldal vannkraftverk.

Maroš Šefčovič (midten) besøkte Sleipnerfeltet med Tord Lien, før turen gikk videre til Kvilldal vannkraftverk med EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker (H).