Historisk arkiv

- Verden trenger bærekraftige energisystemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien deltar denne uken på energikonferansen CERAWeek i Houston. Mandag var han blant annet med i et panel om energi i lys av Paris-avtalen. Han møtte også norske representanter for selskaper i petroleumsnæringen.

Under åpningsdagen for Cera Week mandag deltok Lien blant annet i en paneldiskusjonen om energistrategier i lys av Paris-avtalen. Her understreket han at verdens etterspørsel etter energi vil øke, samtidig som utslippene må ned. Det krever bærekraftige energisystemer, understreket han. (Lien i diskusjon med Daniel Yergin (t.v.), visepresident i IHS og Jean-Pasqal Tricoire (t.h.), direktør for Schneider Electric. Foto: OBE/OED)

Lien pekte på at energisystemene må være basert på tre likestilte pillarer: En miljømessig for å møte klimamålene og redusere lokale utslipp, en sosial pillar for å sørge for tilgang til rimelig energi for alle og en økonomisk pillar som sørger for vekst og arbeidsplasser.

Han la vekt på at ren norsk olje og gass er en del av løsningen, og pekte på at produksjonen på sokkelen skjer med strenge miljøkrav og høye miljøavgifter. 

- Ved å erstatte kull med gass i kraftproduksjonen blant annet i Europa kan utslippene halveres, sa han. 

I en middagsdiskusjon om aktivitet i Arktis, pekte Lien på at de naturgitte forholdene i nordområdene er svært forskjellige i ulike deler av Arktis. På grunn av Golfstrømmen har de klimatiske forholdene i Norskehavet og Barentshavet mye til felles med de øvrige delene av sokkelen.

Tidligere på dagen innledet Lien på et lunsjseminar på Norway House om norsk petroleumsvirksomhet (les talen her). Han deltok også på en frokost på generalkonsulatet med houstonbaserte, norske ledere og selskaper i petroleumsnæringen. (Lien innledet på et lunsjseminar på Norway House om norsk petroleumsvirksomhet. Foto: OBE/OED)