Historisk arkiv

360 millioner til petroleumsforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norges Forskningsråd tildeler nesten 360 millioner kroner til nye prosjekter innen petroleumsforskning. Støtten gis gjennom de to programmene PETROMAKS 2 og DEMO 2000.

Det er gledelig å se at responsen på denne rekordstore utlysningen har vært stor. Selv om vi har hatt to store tildelingerunder DEMO 2000-programmet i år, begge på 125 millioner kroner, har det fortsatt å være hard konkurranse om midlene. Alle prosjektene som har fått tildelt støtte er av høy kvalitet, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Flere av prosjektene som fikk tildelt støtte ligger i de delene av landet som er hardest rammet av nedgangen i petroleumssektoren, og halvparten av midlene gikk til prosjekter på Sør- og Vestlandet og Sør-Trøndelag.

Regjeringens satsing på forskning og teknologiutvikling innen petroleumssektoren gir resultater. Dette er helt avgjørende for at vi også i fremtiden skal kunne utvikle våre fantastiske energiressurser på en lønnsom og bærekraftig måte,  sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

PETROMAKS 2 skal gjennom kunnskaps- og næringsutvikling bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

DEMO 2000 støtter prosjekter som tester ny teknologi på norsk sokkel med inntil 25 prosent av relevante kostnader, og er et viktig virkemiddel for å introdusere nye løsninger på markedet. På lengre sikt er programmet med på å styrke norsk leverandørindustris konkurransekraft internasjonalt. Den totale verdien på prosjektene DEMO 2000 har støttet i denne runden er på over 500 millioner kroner.

Mer informasjon om hvilke prosjekter som har mottatt støtte finnes hos Norges Forskningsråds sider om PETROMAKS 2 og DEMO 2000