Historisk arkiv

Lien møtte Sveriges samordnings- og energiminister Baylan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien har i dag møtt Sveriges samordnings- og energiminister Ibrahim Baylan. De to har diskutert saker som berører energiområdet i de to landene.

En viktig del av samtalen knyttet seg til det felles elsertifikatmarkedet og Sveriges ønske om utvidelse av systemet.

- Jeg er glad for den gode dialogen jeg har med samordnings- og energiminister Ibrahim Baylan og setter stor pris på at han kommer til Norge. Norge og Sverige har svært tette bånd i kraftsystemet og samarbeider godt, blant annet om det felles elsertifikatsystemet. Vi er opptatt av å finne gode løsninger for elsertifikatsystemets fremtid og vil fortsette samtalene, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

- Vi har et godt samarbeid med Norge om vårt felles elsertifikatmarked, og jeg er sikker på at samarbeidet vil være godt fremover, også når det kommer til spørsmålet om å sette opp et nytt mål i elsertifikatmarkedet fram mot 2030. Jeg er overbevist om at dette innebærer fordeler for aktørene i elsertifikatsystemet i begge land, sier Sveriges samordnings- og energiminister Ibrahim Baylan.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i 2020. En politisk overenskomst i Sverige fra juni 2016 inneholder et punkt om at "Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030". Etter avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater må Sverige, som ønsker å innføre et nytt mål, konsultere Norge. Endringen skal ikke gi urimelige konsekvenser for Norge. På bakgrunn av avtalen er det innledet samtaler mellom de to landene. 

Olje- og energiminister Tord Lien i samtale med samordnings- og energiminister Baylan i forkant av dagens møte mellom de to.

Olje- og energiminister Tord Lien i samtale med samordnings- og energiminister Baylan i forkant av dagens møte mellom de to (foto: HSI/OED).