Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet mottok rapport fra NVE om elsertifikatordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet mottok i dag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rapporten NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen. Samtidig har den svenske Energimyndigheten lagt frem tilsvarende rapport til det svenske Miljö- och energidepartementet. Rapportene legges ut på høring.

NVEs rapport er svar på Olje- og energidepartementets oppdrag til NVE i brev av 24. september og 18. desember 2015 som del av den andre kontrollstasjonen for elsertifikatordningen. Rapporten omfatter deloppdrag knyttet til teknisk justering av kvotekurven, tidspunkt for godkjenning av anlegg, markedsforbedringstiltak og vurdering av hvordan kvotekurven bør lovreguleres.

Oppdrag

Tilleggsoppdrag

Departementet legger i dag ut NVEs rapport til høring. Tilsvarende prosess gjennomføres samtidig i Sverige. Deloppdraget som gjelder elsertifikatsystemet utvikling etter 2020 skal NVE rapportere på innen 18. oktober 2016. Det legges opp til at kontrollstasjonen gjennomføres slik at eventuelle lovendringer i Norge og Sverige kan tre i kraft 1. januar 2018.

Olje- og energidepartementet ber om eventuelle merknader til rapporten innen 29. august 2016 (lenke til høringen).