Historisk arkiv

Positive signaler fra EU om gass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

EU-kommisjonen la i dag frem pakken "A sustainable Energy Security Package". Kommisjonen bekrefter at gass vil være en viktig del av energimiksen i EU i årene framover. Som en stor leverandør av gass til Europa, vil pakken få betydning for Norge.

Pakken ble lagt fram av visepresident for Energiunionen, Maroš  Šefčovič, og klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete   .

- At Kommisjonen legger stor vekt på gass også i årene som kommer er positivt. Pakken som fremlegges i dag bekrefter de signaler jeg nylig har fått i møter med Šefčovič og Arias Cañete - EU ønsker norsk gass. Norge har store gjenværende gassressurser og vil være en langsiktig og pålitelig leverandør av gass til Europa, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lenke til pressemeldinga fra EU-kommisjonen.