Historisk arkiv

Statsråd Tord Lien mottok plan for Utgard-funnet i Nordsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tirsdag mottok olje- og energiminister Tord Lien plan for utbygging og drift av gass- og kondensatfunnet Utgard fra Atle Reinseth på vegne av Statoil og partnere.

Utgard-feltet i Nordsjøen ble funnet i 1982. Utvinnbare reserver i feltet som strekker seg over den norsk-britiske sokkelgrensen er anslått til 56,4 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagte investeringer er om lag 3,5 milliarder kroner.

Utgard bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen og prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger. Petroleumsnæringen er, og vil fortsette å være, Norges viktigste næring i mange, mange år fremover, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Utgard (tidligere Alfa Sentral) strekker seg over den norsk-britiske sokkelgrensen. Feltet ligger 21 kilometer fra Sleipner-feltet, og gassen fra Utgard vil dra nytte av karbonfangst og lagring (CCS) på Sleipner.

Godt samarbeid og god ressursforvaltning er en forutsetning for at vi kan utvikle verdiene i funn som strekker seg over den norsk-britiske sokkelgrensen. Utbyggingen utnytter eksisterende infrastruktur og ikke minst karbonfangst- og lagringskapasiteten på Sleipner-feltet, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Etter planen skal Utgard-brønnene komme i produksjon i slutten av 2019.  På det meste vil feltet produsere om lag 44 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Bakgrunn:

Partnerne Statoil Petroleum ASA, Statoil UK, LOTOS E&P Norge AS and TOTAL E&P Norge AS er enige om en samordningsavtale, denne avventer godkjenning fra norske og britiske myndigheter i forbindelse med behandling av plan for utbygging og drift og Field Development Plan. 

Vanndybden er 110 meter, reservoaret ligger på om lag 3 700 meters dyp. Utgard skal fjernstyres fra Sleipner A. Etter prosessering skal væskene eksporteres til Kårstø og tørrgass til Gassled.

(Olje- og energiminister mottok PUD for Utgard fra Atle Reinseth på vegne av Statoil og partnere. Foto: EBM/OED)