Historisk arkiv

Grønt lys til alle utbyggingsplaner levert inn i 2016 – utbyggingen av oljefeltet Oda er godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av oljefeltet Oda i sørlige del av Nordsjøen. Med godkjenningen av Oda er nå alle utbyggingsplaner som ble levert til myndighetene i 2016 godkjent. Samtlige av dem er basert på å koble seg opp mot eksisterende felt og bidrar til økt utvinning i disse.

- Jeg er svært glad for nå å ha gitt grønt lys til alle fem utbyggingsplanene levert inn fra oljeselskapene i 2016. Disse utbyggingene er viktige for norske teknologibedrifter og deres ansatte. Norske bedrifter har vunnet en rekke av kontraktene knyttet til disse utbyggingene i tøff internasjonal konkurranse. Dette er gledelig for norske lokalsamfunn og for meg som tillitsmann for det norske folk, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Oda som i dag er godkjent, skal bygges som en undervannsutbygging knyttet opp mot Ula-plattformen. Oda vil gjenbruke infrastruktur noe som gir god lønnsomhet. Gassen som produseres på Oda vil injiseres i Ula-reservoaret, som vil bidra til økt utvinning og forlenget levetid på Ula.

- Utbygginger som Oda skaper store verdier for fellesskapet og gir gevinst på flere områder ved at det skapes verdier fra selve funnet, fra feltet det kobles opp til og ved å bevare infrastruktur som gir muligheter for enda flere satellittutbygginger i fremtiden, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Utvinnbare volumer fra Oda er anslått til om lag 48 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav mesteparten er olje. Planlagt produksjonsstart er i august 2019 og antatt produksjonstid er 10 år. Oljen vil bli eksportert via Ekofisk til Teesside-terminalen i Storbritannia. Forventede investeringer er om lag 5,4 mrd. kroner.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 405, Oda, er Centrica (operatør, 40 pst.), Suncor Energy Norge AS (30 pst.), Faroe Petroleum Norge AS (15 pst.) og AkerBP ASA (15 pst.).